Nezamestnanosť vo februári 2018: už 16 okresov s evidovanou nezamestnanosťou pod 3 %

Vo februári 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,72 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2018 (5,88   %) poklesla o 0,16 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,67 p. b. (vo februári 2017 8,39 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) vo februári 2018 dosiahol 158 444 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2018 (163 075 osôb), sa zvýšil o 4 631 osôb (o 2,84 %). Medziročne poklesol o 70 221  osôb, čo je o 30,71 % menej (vo februári 2017 – 228 665 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla vo februári 2018 6,97  %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2018 (7,12  %) poklesla o 0,15 p. b.. Medziročne poklesla o 2,83 p. b. (vo februári 2017 9,80 %).

Stav celkového počtu UoZ vo februári 2018 dosiahol 193 321 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2018 (197 268 osôb), poklesol o 3 947 osôb (o 2,00 %). Medziročne poklesol o 73 898 osôb, čo je o 27,65  % menej (vo februári 2017 stav 267 219 osôb).

Vo februári 2018 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší medzimesačný pokles (o 0,21 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (9,54 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,72 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 8,12 % a Košický kraj s 9,31 %.

Na okresnej úrovni bol vo februári 2018 v 75 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti a v 4 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (18,18 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,01 %) dosiahol okres Trnava.

Ku koncu februára 2018 úrady práce evidovali 78 388 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 3 425 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  18 468 miest (podiel 23,6 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji  4 759 (podiel 6,1 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 33 116 miest (v Trnavskom kraji 8 906 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 17 037 miest (v Bratislavskom kraji 3 202 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 8 963 miest (v Bratislavskom kraji 2 809 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.03.2018

Tlačiť