Od dnes vyplácajú úrady práce zvýšené dávky

Vďaka aktivitám rezortu práce sa od januára 2023 zvýšila pomoc v hmotnej núdzi a ďalšie štátne sociálne dávky. Úrady práce ich vyplácajú vždy spätne, teda za predošlý mesiac. Občanom sú tak štátne sociálne dávky a pomoc v hmotnej núdzi v novej výške po prvýkrát vyplácané teraz vo februári.

Od 1.1.2023 sa zvýšila pomoc v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, kompenzačný príspevok baníkom a prídavok na dieťa. „Pozitívnou správou pre rodičov je, že od februára bude ich rodinný rozpočet pri jednom dieťati vyšší o 30 eur. Zároveň zostáva zachovaný aj jednorazovo zvýšený príspevok na dieťa pri nástupe do prvého ročníka, pričom sa jeho výška zaokrúhlila na sumu 110 eur,“ uviedol Karol Zimmer, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten je viazaný na nástup dieťaťa do prvého ročníka, preto sa vypláca v októbri. „Štátne sociálne dávky, ako aj pomoc v hmotnej núdzi a rôzne peňažné príspevky sú vždy vyplácané spätne. V prípade ak má niekto nárok na rodičovský príspevok v decembri, bude mu vyplatený v januári, výplaty za mesiac január sú zase zrealizované vo februári. Systém je takto nastavený dlhodobo z dôvodu možného overenia nároku na takúto finančnú pomoc,“ uzavrel Karol Zimmer. Konkrétny termín závisí od spôsobu, ktorý si občania zvolili na výplatu. V prípade prevodu na účet je to od 15.2., pri poštovom okruhu od 20.2. do 27.2.2023.

 

Výšky štátnych sociálnych dávok

 

do 31.12.2022

od 1.1.2023

prídavok na dieťa

30 € od 1.7.2022 (25,88 € do 31.6.2022)

60 €

jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa (v súvislosti s prvým nástupom dieťaťa do 1.ročníka ZŠ)

106,33 € 

110 €

príplatok k prídavku na dieťa

30 € od 1.7.2022 (12,14 € do 31.6.2022)

30 €

rodičovský príspevok

383,80 € (ak bol nárok na materské)

412,60 € (ak bol nárok na materské)

280,00 € (ak nebol nárok na materské)

301 € (ak nebol nárok na materské)

 

Výška pomoci v hmotnej núdzi

 

 

do 31.12.2022

od 1.1.2023

dávka v hmotnej núdzi

jednotlivec bez detí

68,80 €

74 €

jednotlivec s 1 až 4 deťmi

130,90 € 

140,70 €

jednotlivec s 5 a viac deťmi

191,20 €

205,50 €

dvojica bez detí

119,60 €

128,60 €

dvojica s 1 až 4 deťmi

179,00 €

192,40 €

dvojica s 5 a viac deťmi

241,30 €

259,40 €

ochranný príspevok

fyzická osoba, ktorá si z objektívnych dôvodov (najmä z dôvodu veku, zdravotného stavu) nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou

70,40 €

75,70 €

tehotná žena od začiatku 8. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo fyzická osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav a je dočasne PN viac ako 30 dní

38,80 €

41,60 €

tehotná žena od začiatku 4.mesiaca tehotenstva alebo rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 1 roku veku

15,10 €

16,20 €

aktivačný príspevok

člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy

140,80 €

151,40 €

 

člena domácnosti, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a vykonáva aktivačné činnosti 

70,40 €

75,70 €

príspevok na nezaopatrené dieťa

19,30 €

20,70 €

príspevok na bývanie

domácnosť s jedným členom domácnosti

59,40 €

63,90 €

domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami

94,80 € 

101,90 €

 

Výška kompenzačného príspevku baníkom

 

 

do 31.12.2022

od 1.1.2023

zamestnanie trvalo najmenej 3 roky (príspevok sa poskytuje 12 mesiacov)

207,50 €

223,10 €

zamestnanie trvalo najmenej 6 rokov (príspevok sa poskytuje 24 mesiacov)

zamestnanie trvalo najmenej 10 rokov (príspevok sa poskytuje 36 mesiacov)

363,10 €

390,30 €

zamestnanie trvalo najmenej 15 rokov (príspevok sa poskytuje 84 mesiacov)

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 15.02.2023

Tlačiť