Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi je blízko 18-ročného minima

Január priniesol najmenej ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi za posledného pol roka. Klesajúci trend je pritom dlhodobý. Zároveň stúpa počet poberateľov štátnych sociálnych dávok. Štát prostredníctvom nich finančne podporil takmer 700-tisíc občanov.

V januári opäť klesol počet ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Za uplynulých 18 rokov zaznamenalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nižší počet poberateľov pomoci iba raz, vlani v júli. Pre porovnanie – kým v rekordnom roku 2007 prekračoval počet ľudí poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi 200-tisícovú hranicu, v januári tohto roka ich bolo menej ako 60-tisíc. Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny ovplyvňuje situáciu viacero faktorov z oblasti ekonomiky a legislatívy. „Jedným z nich je ekonomický rast. Premieta sa aj do zlepšovania podmienok života osôb s nedostatočnými príjmami a do poklesu žiadateľov o pomoc,“ vysvetľuje výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik. Najviac poberateľov je vzhľadom na celkový počet obyvateľov regiónu, na juhu Banskobystrického a Košického kraja. Konkrétne v okresoch Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica a Rožňava.

V januári stúpol počet poberateľov štátnych sociálnych dávok, keď sa priblížil k hranici 700-tisíc. V počte vyplatených dávok dominovali prídavky na dieťa. Najväčší objem peňazí však štát vyplatil na rodičovské príspevky, ktoré rástli tiež. Ešte pred pandémiou, v decembri 2019, vyplatil štát príspevky v celkovej sume nižšej ako 31 miliónov eur. V prvom mesiaci tohto roka to bolo takmer 53 a pol milióna eur. Inštitút  tento nárast zdôvodňuje najmä zmenou legislatívy, ktorá pred dvoma rokmi priniesla zvýšenie príspevkov a tým aj výrazný nárast počtu poberateľov a celkovej vyplatenej sumy.

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov – január 2022: 

  • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 57 332 ( 57 651 osôb v decembri 2021, 56 631 osôb v júli 2021, 60 822 osôb v januári 2021). 
  • Celková suma vyplatená v rámci pomoci v hmotnej núdzi: 11 342 291 eur ( 11 143 477 eur v decembri 2021). 
  • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 691 915 (690 634 osôb v decembri 2021, 687 715 osôb v januári 2021). 
  • Celková suma vyplatená v rámci štátnych sociálnych dávok: 87 414 123 eur (88 083 671 eur v decembri 2021). 
  • Počet poberateľov prídavkov na dieťa: 658 739 (657 406 osôb v decembri 2021). 
  • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 157 596 (157 486 osôb v decembri 2021). 
  • Celková suma vyplatená v rámci rodičovského príspevku: 53 446 222 eur (53 413 247 eur v decembri 2021). 
  • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 3 566 (4 537 v decembri 2021).

 

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2022/2022-socialne-davky.html?page_id=1157054Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 25.02.2022
Dátum aktualizácie: 10.05.2022

Tlačiť