Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi klesol. Je najnižší v tomto roku

V máji sa počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi medzimesačne znížil o 811 osôb a dosiahol úroveň 63 204. Je to najnižšia hodnota od septembra 2022.

Medziročne, v porovnaní s májom 2023, klesol počet poberateľov na celoštátnej úrovni až o 2 092 osôb. Najviac poberateľov pomoci v hmotnej núdzi evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v máji 2024 v Košickom kraji, a to 15 772. Najmenej poberateľov pomoci v hmotnej núdzi evidovali v Trenčianskom kraji (2 499). Na úrovni okresov evidovali najviac poberateľov v okrese Rimavská Sobota (3 477) a najmenej v okrese Myjava (113).

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi kopíruje vývoj na pracovnom trhu. So znižujúcou sa nezamestnanosťou klesá aj počet ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Za posledné dva mesiace klesol ich počet o viac ako 1 300, čo je významný a potešujúci pokles. Som presvedčený, že zásluhu na tom má aj viacero podporných nástrojov z oblasti služieb zamestnanosti, ktoré sme v posledných mesiacoch zaviedli,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Viac ako polovicu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, celkovo 32 559 osôb tvoria nezamestnaní, ktorí sú ako uchádzači o zamestnanie evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzimesačne ich je o 354 menej. Najmenej takýchto uchádzačov bez práce je v Bratislavskom kraji (318), najviac v Prešovskom kraji (10 381) a Košickom kraji (9 299).

Generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy dodáva, že popri snahe o vytváranie príležitostí pre ľudí, aby sa vymanili z chudoby, zvyšuje rezort práce objem pomoci pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov: „Podpora v nezamestnanosti aj poskytovanie dávok v hmotnej núdzi sú významnou časťou pomoci zo strany Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Je tu aj množstvo ďalších oblastí, v ktorých sme pre ľudí oporou. Čoraz viac pomáhame zraniteľným rodinám, ktoré z rôznych dôvodov nedostávajú výživné. Kým vlani v máji sme náhradné výživné vyplatili približne siedmym tisícka ľudí, minulý mesiac sme takto pomohli takmer 15-tisíc poberateľom. Samozrejme, znásobila sa aj suma, ktorú sme v rámci náhradného výživného vyplatili,“ uviedol Peter Ormandy.

Májový vývoj zhodnotil výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik. „V máji 2024 bol v porovnaní s januárom 2024 zaznamenaný pokles pomoci v hmotnej núdzi. Aj výdavky štátu na tento účel klesli z januárových 12,6 milióna eur na 12,2 milióna eur. Pokles je aj oproti situácii pred rokom, teda v porovnaní s májom 2023. Vtedy bola poskytnutá pomoc v hmotnej núdzi pre vyšší počet poberateľov ako dnes a pre vyšší počet osôb. Pokles je teda dlhodobejší. Vzhľadom na zmenu podmienok vyplácania pomoci, v súčasnosti ide o štedrejšiu dávku, pred rokom v máji sa vyplatilo menej, teda 9,5 milióna eur. Možno však upozorniť, že medzi poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi sa udržuje relatívne stabilný počet, približne 11- tisíc, domácností tvorených dvojicou s jedným až štyrmi deťmi a mierne klesá počet poberateľov pomoci jednotlivcov. Tieto poklesy osôb žiadajúcich o finančnú výpomoc poukazujú najmä na relatívne stabilnú ekonomickú situáciu krajiny, ale aj na využívanie celej palety opatrení vlády na podporu zamestnanosti.“

Výber zo štatistiky sociálnych dávok a ukazovateľov za máj 2024: 

  • Celkový úhrn vyplatených finančných prostriedkov v rámci sociálnych dávok: 225 041 361,55 EUR (225 921 013,11 EUR v apríli 2024).
  • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 63 204 (64 015 osôb v apríli 2024, 65 296 osôb v máji 2023).
  • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 695 183 (695 447 osôb v apríli 2024).
  • Počet poberateľov prídavkov na dieťa: 665 943 (665 650 osôb v apríli 2024). 
  • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 138 230 (135 104 osôb v apríli 2024).

 

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky.html?page_id=10826Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2024

Tlačiť