Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi stále klesá

V decembri bol najnižší počet ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi za posledných 5 mesiacov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili viac ako 4 500 poberateľom príspevok pri narodení dieťaťa. Počet poberateľov prídavku na dieťa v decembri stúpol.

 

V závere minulého roka dosiahol počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi najnižšiu úroveň od júla 2021. Na pomoc v hmotnej núdzi bolo odkázaných 57 651 osôb. „December potvrdil klesajúci trend počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Pomoc štátu potrebovalo v porovnaní s novembrom o 124 ľudí menej,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka potrebovalo pomoc štátu o 3 840 osôb menej (61 491  osôb v decembri 2020). Najväčšiu skupinou poberateľov v decembri 2021 tvorili jednotlivci (33 730 osôb). Celkovo podiel poberateľov pomoci v hmotnej núdzi tvoril 1,06 %  z počtu obyvateľov SR k 31.12.2020.

 

Viac ako 650 000 prídavkov na dieťa

Štátne sociálne dávky poberalo v decembri 690 634 ľudí. V medzimesačnom porovnaní sa ich počet zvýšil o 4 821 osôb, medziročne narástol o 3 721 ľudí. Z celkového počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok tvoria majoritnú časť tí, ktorí dostávajú prídavok na dieťa. V decembri poberalo prídavok na dieťa 657 406 osôb. Medzimesačne sa počet poberateľov zvýšil o 3 234 osôb a počet detí, na ktoré sa vypláca prídavok, sa zvýšil o 5 261.

Rodičovský príspevok dostalo v poslednom mesiaci minulého roka 157 486 poberateľov, o 787 viac ako v novembri. Príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorým štát prispieva na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o  dieťa, bol vyplatený 255 ľuďom. V decembri úrady v práce vyplatili príspevok pri narodení dieťaťa 4 537 poberateľom na celkovo 4 587 detí. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom narástol počet ľudí, ktorým bol príspevok pri narodení dieťaťa vyplatený, o 554 osôb. Príspevok na pohreb bol v závere minulého roka vyplatený na 6 227 zosnulých, čo je najvyšší decembrový počet od roku 2004.

 

Počet príspevkov na opatrovanie stúpol

Počet osôb s ťažkým  zdravotným postihnutím bol ku koncu decembra 422 685, čo predstavuje 7,74  % podiel na celkovom počte obyvateľov. Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia čerpalo v novembri 152 268 osôb, čo v porovnaní s predošlým mesiacom predstavuje pokles o 822 poberateľov (153 090 poberateľov v novembri 2021). „Opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím významným poslaním a neraz aj fyzicky a najmä časovo náročnou prácou. V decembri narástol počet osôb, ktorým bol vyplatený peňažný príspevok na opatrovanie. Išlo o najvyšší počet poberateľov tohto príspevku od januára minulého roku,“ priblížil počty poberateľov príspevku na opatrovanie Karol Zimmer. Peňažný príspevok na opatrovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím vyplatili v decembri úrady 63 305 poberateľom opatrujúcim  65 059  osôb. Oproti novembru počet oboch skupín narástol, o 101 poberateľov a o 98 opatrovaných osôb. V decembri vyplatil štát peňažné príspevky na kompenzáciu, vrátane peňažného príspevku na opatrovanie, v celkovej výške 43 484 292,99 eur.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 28.01.2022
Dátum aktualizácie: 10.05.2022

Tlačiť