Pozitívny trend v evidencii nezamestnaných – rastie počet ľudí, ktorí si našli prácu

V júli 2020 sa na trhu práce uplatnilo 15 030 evidovaných nezamestnaných. V porovnaní s júnom, keď sa zamestnalo 13 986 uchádzačov o zamestnanie, je to o 1 044 ľudí viac. Dokonca je to viac ako minulý rok, keď si v júli 2019 našlo prácu 11 394 evidovaných nezamestnaných. Už tretí mesiac tak stúpa počet úspešných uchádzačov na trhu práce.

Celkovo bolo v júli 2020 z evidencie vyradených 18 391 uchádzačov o zamestnanie, 15 030 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 288 ľudí, ďalších 3 073 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

V júli dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,65 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla o 0,25 p. b. (v júni 2020 7,40 %), medziročne o 2,68 p. b. (v júli 2019 4,97 %). Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol 209 786 osôb.  V medzimesačnom porovnaní  (jún 2020: 203 586 osôb) sa zvýšil o 6 200 osôb (o 3,05  p.b.).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v júli na úrovni 8,44 %. V medzimesačnom porovnaní (jún 2020: 8,20 %), vzrástla o 0,24 p. b., medziročne o 2,37 p. b. (v júli 2019: 6,07 %). Úrady práce evidovali celkovo 231 504 ľudí bez práce, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 5 996 osôb viac.

Aj tento mesiac evidujeme nárast voľných pracovných miest. Ku koncu júla úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali 69 547 voľných pracovných miest, čo je medzimesačný nárast o 1 502 miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 252 (podiel 30,56 %), najmenej v Košickom  kraji  4 000 (podiel 5,75 %).

Pozitívnym signálom je skutočnosť, že od mája 2020 klesá počet zamestnávateľov, ktorí nahlásili hromadné prepúšťanie, rovnako ako aj počet ohrozených zamestnancov. V mesiacoch jún a júl tohto roka plánovali firmy v rámci hromadného prepúšťania zrušiť 695 pracovných miest. Napriek pandémií sú tieto počty priaznivejšie ako v rovnakom období minulého roka, keď firmy plánovali zrušiť 866 miest. Od začiatku roka je nahlásených 6 878 ohrozených pracovných miest, z ktorých doteraz zamestnávatelia zrušili 1 268.

K stabilizácii pracovného trhu prispieva, podľa Inštitútu sociálnej politiky MPSVR SR, okrem iného aj „Prvá pomoc“, vďaka ktorej štát podporil udržanie približne štvrtiny pracovných miest na Slovensku. Významnú úlohu zohralo aj spomalenie šírenia koronavírusu, čo umožnilo ekonomike rýchlejší návrat do takmer normálneho režimu. Ďalším faktorom je oživenie exportu, keď celkový vývoz v júni medzimesačne vzrástol o takmer 40 %, a dosiahol tak 98,8 % hodnoty exportu z júna minulého roka.

Tlačová správa [ PDF 233.2 kB]Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 19.08.2020
Dátum aktualizácie: 20.08.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac