Prevencia proti nezamestnanosti: Úrady práce občanom zaplatia kurzy podľa ich výberu

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už v rámci unikátneho projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa schválili vzdelávanie pre občanov za viac ako 8 miliónov eur. Vzdelávacie kurzy podľa vlastného výberu úrady zaplatia v plnej výške zamestnancom, živnostníkom, ale aj ľuďom na materskej či rodičovskej dovolenke. Vďaka tomuto projektu si tak môžu bezplatne prehlbovať svoje vzdelanie, zlepšiť svoje uplatnenie na pracovnom trhu či kariérne rásť.

Vďaka inovatívnemu projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny si každý, kto má pocit, že je jeho pracovná pozícia v ohrození, alebo chce kariérne rásť, môže zlepšiť napríklad svoje jazykové, počítačové či remeselné zručnosti. Úrady práce už schválili bezmála 7-tisíc záujemcom zaplatenie dodatočného vzdelania v bežných, ale aj menej rozšírených oblastiach, ako napríklad v oblasti inštalácie fotovoltických systémov, environmentálneho rozvoja a odpadového hospodárstva, či kybernetickej bezpečnosti. „Národný projekt Nestrať prácu - vzdelávaj sa je ukážkou rozširovania pôsobnosti úradov práce a posilňovania ich preventívnych aktivít. Jednoducho povedané, úrady práce tu nie sú v oblasti zamestnanosti iba pre ľudí bez práce, ale aj pre pracujúcich. Sú pripravené pomôcť im vďaka tomuto projektu udržať si prácu a kariérne rásť. Vo vzdelávaní vidíme najlepšiu prevenciu proti nezamestnanosti. Preto sme sa ho rozhodli výraznejšie finančne podporiť,“ vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Medzi najžiadanejšie patria špecializované PC kurzy, zváračské kurzy či kurzy súvisiace s profesiou vodiča motorových vozidiel (najmä vodičské oprávnenie skupiny C a D). „Vzhľadom na široké spektrum žiadostí s najrôznejších oblastí vidíme, že ľudia majú túžbu vzdelávať sa a ambície profesionálne napredovať. Dovolím si tvrdiť, že si vďaka tomuto projektu môžu občania začať plniť svoje kariérne sny, ktoré by za iných okolností vzhľadom na bežné výdavky zostali v úzadí. Záujemca o zamestnanie skutočne neplatí nič, úrady práce zaplatia občanom kurz po jeho úspešnom absolvovaní v plnej výške,“ dodáva generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaplatia vzdelávanie záujemcom o zamestnanie. Medzi záujemcov o zamestnanie je možné evidovať sa elektronicky alebo na ktoromkoľvek úrade práce. Následne môže záujemca vyplniť žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvedie, o aký kurz má záujem. Dôležité je podať žiadosť najneskôr 21 dní pred začiatkom kurzu.

Úrad práce každú žiadosť posúdi. V prípade, ak príspevok na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom dohodu o poskytnutí príspevku. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie 100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Vzdelávanie musí byť úspešne ukončené najneskôr 16. októbra 2023.

Žiadosť, ako aj podrobné informácie o statuse záujemca o zamestnanie sú dostupné na webovom sídle ústredia:

https://www.upsvr.gov.sk/obcan/chcem-byt-zaradeny-do-evidencie-zaujemcov-o-zamestnanie-ako-mam-postupovat.html?page_id=13137

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-zaujemcov-o-zamestnanie-v-ramci-narodneho-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1152160

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.skMédiá

Dátum vytvorenia stránky: 14.02.2023
Dátum aktualizácie: 16.05.2023

Tlačiť