Sociálne dávky 2023: Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili ľuďom 2,35 miliardy Eur  

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pomohli v roku 2023 rodinám a ľuďom v náročnej životnej situácii finančnými prostriedkami v celkovej výške 2,35 miliardy Eur. Najviac vynaložili na podporu rodiny, nasledovali peňažné príspevky na opatrovanie, pomoc v hmotnej núdzi a príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

„Rok 2023 priniesol občanom viacero výziev, ktoré komplikovali život hlavne ľuďom v nepriaznivom sociálnom a ekonomickom postavení. Je pozitívne, že rezort práce, sociálnych vecí a rodiny aspoň čiastočne reagoval a prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pomohol ľuďom podstatne vyššou čiastkou ako v roku 2022. Takmer hneď po nástupe na ministerstvo som však videl, že je tu ešte veľa práce, ktorú treba urobiť. Expresne sme dohodli pomoc pre obce zasiahnuté zemetrasením na východe Slovenska, či rozbehli podporu pri splácaní úverov na bývanie. Naďalej chodíme s očami otvorenými a hľadáme spôsoby, ako efektívne a adresne pomáhať všade tam, kde treba,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Podľa generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Ústredia prace, sociálnych vecí a rodiny Petra Ormandyho pomáhali vlani úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ľuďom mimoriadne vysokým objemom financií. „Na rôznych dávkach a príspevkoch im vyplatili najviac za posledných 10 rokov, a to 2,35 miliardy Eur. V porovnaní s rokom 2013 to bolo až o jednu miliardu Eur viac. Pozitívne hodnotím aj to, že medziročne klesol počet ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi o viac ako 33-tisíc, čo sa odzrkadlilo aj na poklese nezamestnanosti. Bez pochýb tomu prispeli aj rôzne projekty zamerané na podporu zamestnanosti, ktoré realizovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. V takýchto aktivitách plánujeme aj naďalej pokračovať,“ uviedol Peter Ormandy.  

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili v roku 2023 klientom finančné prostriedky v celkovej výške 2,35 miliardy Eur. Najväčší objem financií, celkovo 1,49 miliardy Eur, smerovalo na podporu rodiny v podobe prídavkov na dieťa, rodičovského príspevku a ďalších príspevkov. V oblasti peňažných príspevkov na opatrovanie išlo o 375 miliónov Eur. V rámci pomoci v hmotnej núdzi sa použilo 263 miliónov Eur. Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia dosiahli 209 miliónov Eur.

Výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik poznamenal, že významný podiel na náraste výdavkov v oblasti sociálnych dávok mali v minulom roku úpravy legislatívy, a to v súvislosti s rastom inflácie. Z hľadiska dlhodobého výhľadu, možno podľa neho konštatovať, že vo viacerých oblastiach sa zvýšila finančná pomoc nielen nominálne, ale aj reálne. „Relatívne najvyšší rast zaznamenali peňažné príspevky na opatrovanie. Kým v rokoch 2013 až 2017 to bolo približne osem miliónov Eur mesačne, v roku 2019 to bolo dvakrát toľko, v roku 2021 to narástlo na 25,4 miliónov Eur mesačne a v roku 2023 to bolo 31,3 miliónov Eur mesačne. Štát na účel neformálneho opatrovania oproti roku 2013 vynaložil štvornásobne viac peňazí v roku 2023. Počas poslednej dekády výraznejšie vzrástli aj výdavky štátu na peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Kým v roku 2013 to bolo 10,4 miliónov Eur mesačne, v roku 2023 to bolo už 17,4 miliónov Eur mesačne,“ uzavrel Bednárik.

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov:

 • Celkový úhrn vyplatených finančných prostriedkov v roku 2023 v rámci sociálnych dávok: 2 350 248 872 Eur

(1 798 231 002 Eur v roku 2022, 1 238 385 258 Eur v roku 2013).

 • Celkový počet unikátnych poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v roku 2022: 89 067 (z toho 13 220 odídencov z Ukrajiny)

(104 676 v roku 2022, z toho 27 132 odídencov z Ukrajiny).

 • Celkový počet unikátnych spoluposudzovaných osôb v rámci pomoci v hmotnej núdzi v roku 2023: 190 150 (z toho 24 219 odídencov z Ukrajiny)

(223 721 v roku 2022, z toho 53 290 odídencov z Ukrajiny).

 • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v decembri 2023: 63 947
  (vrátane 7 305 cudzincov, z toho 7 041
  odídencov z Ukrajiny)

(63 504 osôb v novembri 2023 vrátane 7 390 cudzincov, z toho 7 144 odídencov z Ukrajiny).

 • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok v decembri 2023: 689 103

(686 837 osôb v novembri 2023).

 • Počet poberateľov prídavkov na dieťa v decembri 2023: 660 022

(657 661 osôb v novembri 2023).

 • Počet poberateľov rodičovského príspevku v decembri 2023: 135 727

(136 170 osôb v novembri 2023).

 • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa v decembri 2023: 3 024

(3 488 v novembri 2023).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky.html?page_id=10826Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 06.02.2024

Tlačiť