SPOLOČNÉ TLAČOVÉ VYHLÁSENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Cieľom projektu Prvá pomoc z dielne rezortu práce sociálnych vecí a rodiny je predovšetkým ochrániť pracovné miesta a pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej finančnej, spoločenskej a predovšetkým sociálnej situácii.

Žiadatelia o príspevky z projektu Prvá pomoc vo svojich žiadostiach podpisujú čestné vyhlásenie. V tomto čestnom vyhlásení každý žiadateľ záväzne potvrdzuje správnosť a pravdivosť údajov, ktoré uviedol v žiadosti. Tento spôsob vyplácania bol od začiatku nastavený vychádzajúc v ústrety žiadateľom, aby nemuseli čakať na peniaze niekoľko mesiacov. Ako je známe, úrady práce od začiatku pandémie vyplatili viac ako 2,09 miliardy EUR cez viac ako 1,36 milióna platieb, ku ktorým nie je fyzicky možné detaily každej formálne správne vyplnenej žiadosti s podpísaným čestným vyhlásením žiadateľa vopred overiť.  

Samozrejme už od začiatku vyplácania Prvej pomoci UPSVR SR a MPSVR SR upozorňovali žiadateľov, že žiadosti a čestné vyhlásenia budú priebežne námatkovo kontrolované.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) sú si vedomé možného zneužívania pomoci, boli nastavené systémové a interné kontrolné mechanizmy, na základe ktorých sa darí identifikovať možné zneužívania krízového systému pomoci ľuďom. Aj v spomínanom prípade ministerstvo spolu s ústredím preverili možné zneužitie systému štátnej pomoci a na základe toho okamžite konali, bolo podané trestné oznámenie a vec bola postúpená orgánom činným v trestnom konaní.

V rámci projektu Prvá pomoc bolo začatých viac ako 2 550 finančných kontrol.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny za posledných osemnásť mesiacov prostredníctvom kontrolných mechanizmov pri príspevkoch všetkých aktívnych opatrení trhu práce podalo 25 trestných oznámení z dôvodu podozrenia na neoprávnené čerpanie príspevkov všetkých aktívnych opatrení trhu práce.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR sú súčinné s orgánmi činnými v trestnom konaní, a preto v tejto chvíli nie je možné poskytovať bližšie informácie.

Jednotlivé, hoci závažné podozrenia, nesmú obmedziť či prerušiť významnú pomoc ľuďom, ktorí sa vplyvom pandémie ocitli v neľahkej životnej situácii. V tomto momente rezort neuvažuje nad pozastavením čerpania finančných príspevkov, nakoľko sa darí poukázať na možné zneužívania systému pomoci ľuďom. Vedenie rezortu nebude tolerovať zneužívanie krízového systému pomoci ľuďom, a tým ohrozovanie čerpania pomoci pMédiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2021
Dátum aktualizácie: 27.10.2021

Tlačiť