Úrady práce vyplácali v auguste príspevok na bývanie podľa nových pravidiel

Od 15. júla 2023 platia nové pravidlá vo vyplácaní príspevku na bývanie, ktorý je súčasťou pomoci v hmotnej núdzi. Popri jeho navýšení bola zásadnou zmenou aj diferenciácia súm príspevku podľa počtu členov žijúcich v domácnosti. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili zvýšené príspevky na bývanie podľa nových pravidiel prvýkrát v auguste.

V júli dostala štvorčlenná rodina v hmotnej núdzi príspevok na bývanie vo výške 101,90 eura. V auguste to už bolo 216,70 eura. Dôvodom je zavedenie viacerých úrovní príspevku podľa počtu členov v domácnosti. Ešte začiatkom júla mala výška príspevku dve úrovne, prvá bola stanovená pre jednotlivca, druhá pre domácnosť s viacerými členmi. Od polovice júla má výška vyplácaného príspevku päť úrovní. Štvorčlenná rodina si tak môže prilepšiť o 115 eur mesačne.

Príspevok na bývanie k dávke v hmotnej núdzi, porovnanie pôvodného a nového stavu

veľkosť domácnosti

výška príspevku do 14.7. (EUR)

výška príspevku od 15.7. (EUR)

jedna osoba

63,90

83,00

dve osoby

101,90

140,90

tri osoby

101,90

178,80

štyri osoby

101,90

216,70

päť a viac osôb

101,90

254,50

Úrady práce vyplatili v auguste 2 037 príspevkov na bývanie poberateľom pomoci v hmotnej núdzi z trojčlenných domácností, 1 503 poberateľom zo štvorčlenných domácností a 1 684 poberateľom z päť a viacčlenných domácností. Najviac príspevkov na bývanie pre poberateľov z domácností s tromi a viac členmi bolo vyplatených v okrese Rimavská Sobota (605 príspevkov), Revúca (324) a Vranov nad Topľou (297). Aj vďaka zvýšenému príspevku na bývanie sa medzimesačne zvýšila priemerná suma pomoci v hmotnej núdzi na jedného poberateľa. Kým v júli 2023 vyplatili úrady práce poberateľovi pomoci v hmotnej núdzi priemerne 151 eur, v auguste to bolo 167 eur.

„Dnes je príspevok na bývanie odstupňovaný na päť úrovní v závislosti od veľkosti domácnosti.  Našou ambíciou však je priniesť systémové riešenie. A to zavedením samostatného príspevku na bývanie a jeho vyňatie spod systému pomoci v hmotnej núdzi. Týmto zabezpečíme  adresnú pomoc pre viac ľudí a širšiu skupinu domácností, teda nielen odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Zohľadňovať sa bude pritom veľkosť domácnosti, výška jej príjmu a výška nákladov na bývanie. Zároveň, takýto mechanizmus môže budúca vláda využiť aj pre potreby nastavenia pomoci v súvislosti s energiami,“ povedala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik vyčíslil, že najväčšie zvýšenie príspevkov na bývanie sa týka 21,3 percenta poberateľov v hmotnej núdzi, ktorí dostávajú aj príspevok na bývanie. Práve to je podiel poberateľov z domácností s troma a viac členmi na celkovom počte poberateľov príspevku. Poukázal aj na pokles počtu vyplácaných príspevkov: „Posledných päť či šesť rokov zaznamenávame postupný pokles počtu priznávaných príspevkov na bývanie v rámci pomoci v hmotnej núdzi. Kým v júni 2018 bol príspevok priznaný 35 842 poberateľom, v júni 2023 to bolo 24 787 poberateľov a v auguste tohto roka bolo započítaných do pomoci v hmotnej núdzi 24 459 poberateľom. Od júna 2018 doteraz tak poklesol počet priznávaných príspevkov na bývanie v rámci pomoci v hmotnej núdzi o 32 percent, kým počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi za to isté obdobie poklesol len o 13 percent.“

Štatistické údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ukázali, že v auguste klesol počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, medzimesačne o 403 osôb. „Neustály pokles vidíme už od apríla, počet poberateľov bol pritom v auguste najnižší od septembra minulého roka. Popri tom sa za posledný rok navýšila pomoc v hmotnej núdzi v priemere o 20 eur na jedného poberateľa,“ uzavrel generálny riaditeľ ústredia práce Karol Zimmer.

 

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov za august 2023:

  • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 63 985 (vrátane 7 745 cudzincov, z toho 7 502 odídencov z Ukrajiny) (64 388 osôb v júli 2023, vrátane 7 812 cudzincov, z toho 7 564 odídencov z Ukrajiny). 
  • Počet vyplatených príspevkov na bývanie: 24 459.
  • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 691 023 (694 056 osôb v júli 2023). 
  • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 136 745 (137 191 osôb v júli 2023). 
  • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 4 172 (3 642 v júli 2023). 
  • Počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie: 66 645 (66 580 v júli 2023).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2023/2023-socialne-davky.html?page_id=1247169

 

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 03.10.2023

Tlačiť