V júni 2017 celkový počet nezamestnaných najnižší od júla 1991

V júni 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 6,90 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2017 (7,35 %) poklesla o 0,45 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,55 p. b. (v júni 2016  9,45 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v júni 2017 dosiahol 187 997 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2017 (200 391 osôb), poklesol o 12 394 osôb (o 6,18 %). Medziročne poklesol o 68 618  osôb, čo je o 26,74 % menej (v júni 2016 – 256 615 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v júni 2017 8,14  %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2017 (8,69  %) poklesla o 0,55 p. b.. Medziročne poklesla o 2,88 p. b. (v júni 2016 11,02 %).

Stav celkového počtu UoZ v júni 2017 dosiahol 221 933 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2017 (236 934 osôb), poklesol o 15 001 osôb (o 6,33 %). Medziročne poklesol o 77 494 osôb, čo je o 25,88 % menej (v júni 2016 stav 299 427 osôb).

V júni 2017 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,93 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (11,31 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (6,90 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 10,07 % a Košický kraj s 11,08 %.

Na okresnej úrovni bol v júni 2017 v 73 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v piatich okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese nebola zmena.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (21,68 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,37 %) dosiahol okres Galanta.

Ku koncu júna 2017 úrady práce evidovali 61 995 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 2 069 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  14 157 miest (podiel 22,8 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 3 784 (podiel 6,1 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 22 967 miest (v Trnavskom kraji 7 665 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 12 159 miest (v Prešovskom kraji 2 284 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 7 950 miest (v Bratislavskom kraji 2 224 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.07.2017

Tlačiť