V júni 2020 sa zamestnalo viac ľudí ako v máji

V júni 2020 si na Slovensku našlo prácu 13 986 ľudí. V porovnaní s májom 2020, keď sa zamestnalo 9 665 uchádzačov o zamestnanie, je to o 4 321 zamestnaných ľudí viac. Je to dokonca viac ako v júni minulého roka, keď do zamestnania nastúpilo 12 973 ľudí. Už druhý mesiac tak stúpa počet úspešných uchádzačov na trhu práce.  

Graf: Uchádzači o zamestnanie umiestnení na trhu práce (6/2019 - 6/2020)

Celkovo bolo v júni 2020 z evidencie vyradených 16 956 uchádzačov o zamestnanie, 13 986 sa umiestnilo na trhu práce, pre nespoluprácu odišlo 63 osôb, ďalších 2 907 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

V júni 2020 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 7,40 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2020 (7,20 %), vzrástla o 0,20 p. b.. Medziročne vzrástla o 2,43 p. b. (v júni 2019 4,97 %). Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v júni 2020 dosiahol 203 586 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2020 (198 256 osôb), vzrástol o 5 330 osôb (o 2,69 %).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v júni tohto roka 8,20 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2020 (7,96 %), vzrástla o 0,24 p. b., medziročne o 2,16 p. b. (v júni 2019 6,04 %). Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali celkovo 225 508 ľudí bez práce, čo je v porovnaní s májom 2020 o 6 349 osôb viac. V porovnaní s májom, keď vzrástol počet nezamestnaných o 14 679 ľudí, je to pokles o 8 330 osôb.

V júni sa už do evidencie prihlásilo aj 4 713 absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v roku 2020. Najviac sa ich evidovalo na úradoch práce v Prešove – 402, Košiciach – 373, Bardejove – 225 a v Nitre – 217. Podľa odboru vzdelania pribudlo najviac evidovaných absolventov z ekonomických vied – 735, lekárskych vied – 514, nelekárskych zdravotníckych vied – 419 a pedagogických vied – 331.

Po 3 mesiacoch evidujeme nárast voľných pracovných miest. Ku koncu júna 2020 úrady práce evidovali 68 045 voľných pracovných miest, čo je medzimesačný nárast o 95 miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 359 (podiel 31,39 %), najmenej v Prešovskom kraji  3 998 (podiel 5,88 %).

Voľné pracovné miesta z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 25 393 miest (v Bratislavskom kraji 7 430 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 16 532 miest (v Bratislavskom kraji 4 821 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 8 675 miest (v Bratislavskom kraji 3 023 miest)

Tlačová správaMédiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.07.2020

Tlačiť