V Michalovciach sa konala konferencia Ochrana detí pred násilím – rodovo podmienené násilie

Poprední odborníci z celého Slovenska aj zo zahraničia sa dnes zišli v Michalovciach na konferencii zameranej na ochranu detí pred násilím a rodovo podmienené násilie. Na príprave podujatia, ktorého cieľom bolo aj rozvíjanie multidisciplinárnej spolupráce v praxi, sa podieľalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Inštitút pre výskum práce a rodiny a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Na celodennej konferencii prezentovalo svoje zistenia a poznatky z praxe 11 rečníkov. Príspevky sa dotýkali širokého spektra tém z oblasti ochrany detí a žien pred násilím ale aj rizikového správania sa detí a mládeže, trestnej činnosti páchanej mládežou na mládeži či nebezpečenstiev virtuálneho sveta. Monika Rab z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prezentovala Národnú linku na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce prišla prednášať o opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mária Nunhartová. Podujatie slávnostne otvoril profesor Peter Vansač, riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Mária Vargová a primátor mesta Michalovce Miroslav Dufinec.

„Jednotlivci, predovšetkým deti, sú tvárou v tvár násiliu takmer vždy bezbranní. Aby sme mu vedeli čeliť a zvládnuť ho, musíme spojiť svoje sily, postupovať spoločne, byť jeden druhému vzorom a inšpiráciou. To bolo aj cieľom tejto konferencie - spájať sa proti násiliu. Urobili sme všetko pre to, aby sa na jednom mieste v jednom čase stretlo viacero fundovaných odborníkov zo všetkých možných kútov tejto problematiky.  Ďakujem všetkým rečníkom za to, že sa s nami všetkými podelili o svoj kúsok poznania a zároveň ďakujem všetkým dotknutým pracovníkom, ktorí sa tejto problematike venujú v praxi,“ povedal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Peter Ormandy.

Okrem usporiadateľov mali medzi rečníkmi zastúpenie aj ďalšie inštitúcie – Okresná prokuratúra Michalovce, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Michalovce, nemocnica Svet zdravia Michalovce, občianske združenie Integra či Katolícka univerzita v Ružomberku. O svoje poznatky sa podelili aj zahraniční hostia z organizácie International Organization for Migration a Univerzity Karlovej v Prahe.

Konferencia Ochrana detí pred násilím – rodovo podmienené násilie – multidisciplinárna spolupráca v praxi sa konala v rámci národného projektu Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti. Tento projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

https://eurofondy.gov.sk/Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 06.06.2024

Tlačiť