V septembri nezamestnanosť opäť klesla, počet voľných pracovných miest rastie

V septembri 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 6,42 %. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2017 (6,54 %) poklesla o 0,12 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 3,00 p. b. (v septembri 2016  9,42 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v septembri 2017 dosiahol 175 021 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2017 (178 253 osôb), poklesol o 3 232 osôb (o 1,81 %). Medziročne poklesol o 80 898  osôb, čo je o 31,61 % menej (v septembri 2016 – 255 919 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v septembri 2017 7,59  %. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2017 (7,70  %) poklesla o 0,11 p. b.. Medziročne poklesla o 3,24 p. b. (v septembri 2016 10,83 %).

Stav celkového počtu UoZ v septembri 2017 dosiahol 206 887 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2017 (209 918 osôb), poklesol o 3 031 osôb (o 1,44 %). Medziročne poklesol o 87 208 osôb, čo je o 29,65 % menej (v septembri 2016 stav 294 095 osôb).

V septembri 2017 bol vo všetkých krajoch s výnimkou Žilinského kraja dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,26 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji. V Žilinskom kraji bol zaznamenaný nárast 0,01 p. b.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Košický kraj (10,48 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (6,42 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 9,17 % a Prešovský kraj s 10,32 %.

Na okresnej úrovni bol v septembri 2017 v 61 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v  17 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese sa MEN nemenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (20,28 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,39 %) dosiahol okres Piešťany.

Ku koncu septembra 2017 úrady práce evidovali 74 942 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 5 838 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  16 703 miest (podiel 22,3 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji  4 489 (podiel 6,0 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 27 613 miest (v Trnavskom kraji 7 565 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 14 796 miest (v Bratislavskom kraji 2 865 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 12 828 miest (v Trnavskom kraji 3 533 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.10.2017

Tlačiť