V septembri bolo vyplatených najviac príspevkov pri narodení dieťaťa od začiatku roka  

Viac ako 4 800 príspevkov pri narodení dieťaťa. Vyplatené dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na viac ako 100 000 detí. Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením prostredníctvom dotácie na viac ako 30 000 detí. Aj tak by sa dal stručne charakterizovať september z pohľadu štátnych sociálnych dávok a dotácií.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bola v septembri 2021 preddavkovo vyplatená na 101 398 detí. Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa vypláca dvakrát ročne, a to na začiatku školského polroka. V septembri 2021 bola vyplatená na 30 057 detí. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 4 041 detí.

V septembri poberalo štátne sociálne dávky 691 136 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa počet poberateľov zvýšil o 1 593 osôb. Medziročne ide o nárast o 4 902 osôb. Z celkového počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok tvoria poberatelia prídavku na dieťa majoritnú časť. V septembri poberalo prídavok na dieťa 659 341 osôb, medzimesačne ide o nárast o 1 590 poberateľov a počet detí sa zvýšil o 4 982. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka narástol počet osôb o 4 191 (655 150 poberateľov a počet detí 1 103 052 v septembri 2020).

Rodičovský príspevok bol v septembri vyplatený 157 048 poberateľom, medzimesačne sa počet zvýšil o 109 osôb. Príspevok na starostlivosť bol v septembri vyplatený 262 poberateľom. „Uvedomujeme si, aká je podpora rodín dôležitá. Najmä pri začiatku nového života, keď je prírastok do rodiny spojený nie len s radosťou, ale aj zvýšeným náporom na jej rozpočet,“ uviedol Karol Zimmer, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V septembri bolo vyplatených najviac príspevkov pri narodení dieťaťa od začiatku roka, a to na 4 823 detí, celkovo  4 759 poberateľom. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o nárast o 491 detí a 483 poberateľov. Príspevok na pohreb bol v septembri vyplatený  na 4 085 zosnulých, čo je najmenej od novembra minulého roka. V medziročnom porovnaní ide o pokles o 66 zosnulých.

V septembri poberalo peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 153 627 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 4 370 poberateľov (157 997 poberateľov v septembri 2020). Peňažný príspevok na opatrovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím bol v septembri vyplatený 62 840 poberateľom, ktorí opatrovali 64 598 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o nárast počtu poberateľov o 160 osôb a počet opatrovaných sa zvýšil tiež o 160 osôb.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 29.10.2021

Tlačiť