Rajonizácia OSO

Rozelenie obvodov - mesto Martin    
Pracovisko Kancelária
A.Kmeťa Baloghová Jitka 16 111
A.Mamateja Straková Danka   112
A.Pietra Bernátová Martina, Mgr. 4 104
A.Sokolíka Baloghová Jitka 16 111
A.Stodolu Hidegová Dagmar 10 102
B.Nĕmcovej Hidegová Dagmar 10 102
Bagarova Dadíková Adriana 19 120
Bambusky Straková Danka   112
Bazovského Dadíková Adriana 19 120
Bellova Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
Benkova Hidegová Dagmar 10 102
Bezručova Dadíková Adriana 19 120
Björnsonova Baloghová Jitka 16 111
Bottova Baloghová Jitka 16 111
Brezová Dadíková Adriana 19 120
Brigádnická Dadíková Adriana 19 120
Budovateľov Záborská Ivana, Ing. 8 127
C. Majerníka Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
Clementisova Dadíková Adriana 19 120
Červenej armády Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
Čulenova Dadíková Adriana 19 120
Daxnerova Špitková Jana, Mgr. 13 110
Divadelná Špitková Jana, Mgr. 13 110
D.Makovického Hidegová Dagmar 10 102
D.Michaelliho Dendisová Anna 7 127
Dobšinského Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Dostojevského Dadíková Adriana 19 120
Družstevná Záborská Ivana, Ing. 8 127
E.B. Lukáča Janíková Lucia 9 102
F.Štefunku Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
Fatranska Dadíková Adriana 19 120
Gándhího Straková Danka   112
Gen. Svobodu Dadíková Adriana 19 120
Gogoľova Dendisová Anna 7 127
Gorkého Bernátová Martina, Mgr. 4 104
H.Meličkovej Dadíková Adriana 19 120
Halašova Dadíková Adriana 19 120
Hájska Dadíková Adriana 19 120
Hečkova Baloghová Jitka 16 111
Hlboká Dadíková Adriana 19 120
Hodžova Koťková Katarína, PhDr. 6 126
Hollého Dadíková Adriana 19 120
Holubyho Baloghová Jitka 16 111
Horská Dadíková Adriana 19 120
Hrdinov SNP Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Hurbanova Koťková Katarína, PhDr. 6 126
I.Textorisovej Dendisová Anna 7 127
J. Barča - Ivana Dadíková Adriana 19 120
J.Alexyho Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
J. C. Hronského Baloghová Jitka 16 111
J.Goliána Dadíková Adriana 19 120
J.Kalinčiaka Hidegová Dagmar 10 102
J.Kostru Špitková Jana, Mgr. 13 110
J.Kráľa Baloghová Jitka 16 111
J.Krónera Dendisová Anna 7 127
J.Mazúra Dendisová Anna 7 127
J.Nováka Baloghová Jitka 16 111
J.Palkoviča Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
J.Petrikovicha Dendisová Anna 7 127
J.Šimka Hidegová Dagmar 10 102
J.Šípku Dadíková Adriana 19 120
Jahodnícka Hidegová Dagmar 10 102
Jána Fraňa Hidegová Dagmar 10 102
Jánošíkova Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Jeleňova Hidegová Dagmar 10 102
Jesenského Baloghová Jitka 16 111
Jilemnického Záborská Ivana, Ing. 8 127
Kadavého Baloghová Jitka 16 111
Kaštieľna ulica Hidegová Dagmar 10 102
Kernova Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
Koceľova Dendisová Anna 7 127
Kollárova Špitková Jana, Mgr. 13 110
Komenského Dadíková Adriana 19 120
Konevova Dendisová Anna 7 127
Korunovo Dadíková Adriana 19 120
Košarišťanova Dadíková Adriana 19 120
Košútska(Do Košút) Jesenská Lucia, Mgr. 18 101
Kozmonautov Záborská Ivana, Ing. 8 127
Krivánska Dadíková Adriana 19 120
Kukučinova Špitková Jana, Mgr. 13 110
Kuzmányho Špitková Jana, Mgr. 13 110
L. Frimmela Dadíková Adriana 19 120
Ľ.Ondrejova Dadíková Adriana 19 120
Ľaukovská Dadíková Adriana 19 120
Lazik Dadíková Adriana 19 120
Lermontova Dendisová Anna 7 127
M.Galandu Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
M.Haľamovej Dendisová Anna 7 127
M.Jankolu Hidegová Dagmar 10 102
M.Poláka Dadíková Adriana 19 120
M.R. Štefánika Špitková Jana, Mgr. 13 110
M.Rázusa Koťková Katarína, PhDr. 6 126
M.Uhera Dadíková Adriana 19 120
Majakovského Dendisová Anna 7 127
Majerná Dadíková Adriana 19 120
Malá Hora Špitková Jana, Mgr. 13 110
Malinovského Dendisová Anna 7 127
Matuškova Dadíková Adriana 19 120
Medekova Dadíková Adriana 19 120
Mládeže Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Mojmírova Dendisová Anna 7 127
Moskovská Špitková Jana, Mgr. 13 110
Moyzesova Špitková Jana, Mgr. 13 110
Murgašova Špitková Jana, Mgr. 13 110
Muzeálna Špitková Jana, Mgr. 13 110
N.Hejnej Dendisová Anna 7 127
Na Bystričku Špitková Jana, Mgr. 13 110
Na Kameni Špitková Jana, Mgr. 13 110
Nadsadie Dadíková Adriana 19 120
Nálepkova Záborská Ivana, Ing. 8 127
Nám. protifaš. Bojovníkov Dadíková Adriana 19 120
Námestie SNP Špitková Jana, Mgr. 13 110
Nekrasova Dadíková Adriana 19 120
Nešporova Dadíková Adriana 19 120
Nezvalova Dadíková Adriana 19 120
Novojičínska Záborská Ivana, Ing. 8 127
Novomeského Špitková Jana, Mgr. 13 110
O.Borodáčovej Dadíková Adriana 19 120
Odeská Dadíková Adriana 19 120
Odtoky Špitková Jana, Mgr. 13 110
Olšanova Dadíková Adriana 19 120
P.Mudroňa Špitková Jana, Mgr. 13 110
P.O.Hviezdoslava Špitková Jana, Mgr. 13 110
P.V.Rovnianka Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
Palárikova Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Pivovarská Dadíková Adriana 19 120
Pltníky Špitková Jana, Mgr. 13 110
Podhájska Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Podhorská Dadíková Adriana 19 120
Poľná Dadíková Adriana 19 120
Poľovnícka Dadíková Adriana 19 120
Poničanova Dendisová Anna 7 127
Potočná Dadíková Adriana 19 120
Pri Turci Špitková Jana, Mgr. 13 110
Pribinova Dendisová Anna 7 127
Priehradka Špitková Jana, Mgr. 13 110
Pugačevova Dadíková Adriana 19 120
Puškinova Hidegová Dagmar 10 102
R.Wiesta Dadíková Adriana 19 120
Rastislavova Dendisová Anna 7 127
Riečiny Dadíková Adriana 19 120
Robotnícka Špitková Jana, Mgr. 13 110
Rumunskej armády Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
Ruppeldtova Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
Rybárska Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
S.H.Vajanského Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
S.Chalupku Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Sadová Dadíková Adriana 19 120
Sasinkova Dadíková Adriana 19 120
Severná Záborská Ivana, Ing. 8 127
Schmidtova Dadíková Adriana 19 120
Sklabinská Dendisová Anna 7 127
Sládkovičova Špitková Jana, Mgr. 13 110
Slovanská Dadíková Adriana 19 120
S. Stračinu Špitková Jana, Mgr. 13 110
Stavbárska Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Sucháčkova Koťková Katarína, PhDr. 6 126
Sv. Martina Špitková Jana, Mgr. 13 110
Svätoplukova Dendisová Anna 7 127
Š.B.Romana Straková Danka   112
Š.Bibzu Dadíková Adriana 19 120
Š.Furdeka Straková Danka   112
Š.Kunu Dadíková Adriana 19 120
Š.Nahálku Straková Danka   112
Ševčenkova Koťková Katarína, PhDr. 6 126
Školská Záborská Ivana, Ing. 8 127
Škultétyho Špitková Jana, Mgr. 13 110
Šmidkeho Dadíková Adriana 19 120
Šoltésovej Špitková Jana, Mgr. 13 110
Štepnická Dadíková Adriana 19 120
Štúrovo nám. Špitková Jana, Mgr. 13 110
Tajovského Špitková Jana, Mgr. 13 110
Thurzova Špitková Jana, Mgr. 13 110
Timravy Záborská Ivana, Ing. 8 127
Tolstého Dadíková Adriana 19 120
Tomášikova Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
Tulská Dadíková Adriana 19 120
Turč. Dobrovoľníkov Špitková Jana, Mgr. 13 110
V.P.Tótha Špitková Jana, Mgr. 13 110
V.Šípoša Špitková Jana, Mgr. 13 110
V.Žingora Dadíková Adriana 19 120
Vansovej Špitková Jana, Mgr. 13 110
Veterná Špitková Jana, Mgr. 13 110
Východná Záborská Ivana, Ing. 8 127
Wolkrova Dadíková Adriana 19 120
Záborského Špitková Jana, Mgr. 13 110
Zámocká Dadíková Adriana 19 120
Záturčianska Hidegová Dagmar 10 102
Záturecká Dadíková Adriana 19 120
Zvolenská Záborská Ivana, Ing. 8 127

Rozdelenie obvodov podľa obcí    
Pracovisko Kanc.
Belá-Dulice Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Benice Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Blatnica Dendisová Anna 7 127
Bystrička Janíková Lucia 9 102
Ďanová Dadíková Adriana 19 120
Diaková Baloghová Jitka 16 111
Dolný Kalník Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Dražkovce Záborská Ivana, Ing. 8 127
Folkušová Hidegová Dagmar 10 102
Fornigovo Janíková Lucia 9 102
Horný Kalník Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Karlová Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Kláštor p/Znievom Janíková Lucia 9 102
Konské Jablonská Beáta, Mgr. 5 126
Košťany n/Turcom Dadíková Adriana 19 120
Krpeľany Baloghová Jitka 16 111
Laskár Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Ležiachov Baloghová Jitka 16 111
Necpaly Baloghová Jitka 16 111
Nolčovo Baloghová Jitka 16 111
Podhradie Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Príbovce Baloghová Jitka 16 111
Rakovo Hidegová Dagmar 10 102
Ratkovo Baloghová Jitka 16 111
Sklabiňa Špitková Jana, Mgr. 13 110
Sklabinský Podzámok Špitková Jana, Mgr. 13 110
Slovany Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Socovce Hidegová Dagmar 10 102
Sučany A - M Koťková Katarína, PhDr. 6 126
Sučany N - Z Jablonská Beáta, Mgr. 5 126
Šútovo Janíková Lucia 9 102
Tomčany Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
Trebostovo Jesenská Lucia, Mgr. 18 118
Trnovo Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Turany Jablonská Beáta, Mgr. 5 126
Turčianska Štiavnička Janíková Lucia 9 102
Turčianske Jaseno Špitková Jana, Mgr. 13 110
Turčiansky Ďur Hidegová Dagmar 10 102
Turčiansky Peter Janíková Lucia 9 102
Valča Straková Danka   112
Valentová Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Vrícko Baloghová Jitka 16 111
Záborie Bernátová Martina, Mgr. 4 104
Žabokreky Dadíková Adriana 19 120

Dátum vytvorenia stránky: 02.08.2016
Dátum aktualizácie: 29.03.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac