Rajóny spojenej agendy HNNVŠSD

Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
MESTO MARTIN
Ulica Mestská časť Zamestnanec Kancelária Telefón
29. augusta Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
A. Kmeťa Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
A. Mamateja Záturčie Adamjaková Irena 14 511
A. Medňanského Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
A. Pietra Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
A. Sokolíka Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
A. Stodolu Záturčie Hupková Vlasta 23 513
B. Bullu Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
B. Němcovej Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky) Mošková Mária Mgr. 16 555
Bagarova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Bambusky Bambusky Adamjaková Irena 14 511
Bazovského Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Bellova Sever Lamošová Ľudmila 23 513
Benkova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky) Mošková Mária Mgr. 16 555
Bernolákova Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
Bezekova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Bezručova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Björnsonova Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Bottova Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Brezová Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Brigádnická Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Budovateľov Sever Lamošová Ľudmila 23 513
C. Majerníka Košúty (Košúty II.) Matejková Iveta Ing. 19 510
Cesta k lesu Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Clementisova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Červenej armády Sever Lamošová Ľudmila 23 513
Československej armády Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Čulenova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
D. Makovického Záturčie Hupková Vlasta 23 513
Daniela Michaelliho Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Daxnerova Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
Devínska Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Divadelná Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
Dobšinského Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Dostojevského Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Družstevná Sever Lamošová Ľudmila 23 513
Dúbravca Košúty (Košúty II.) Matejková Iveta Ing. 19 510
E. B. Lukáča Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
F. Štefunku Košúty (Košúty II.) Matejková Iveta Ing. 19 510
Fatranská Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Fínska Priekopa (Kolónia Hviezda) Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Flámska Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky) Viselková Melánia Bc. 24 517
Fornigovo Stred (Na Bystričku) Kasanická Jarmila Mgr. 14 556
Francisciho Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Francúzskych partizánov Priekopa, Záturčie, Košúty Lamošová Ľudmila 23 513
Gándhího Záturčie Hupková Vlasta 23 513
Gen. Svobodu Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Gogoľova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Gorkého Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
H. Gregorovej Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
H. Meličkovej Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Halašova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Hečkova Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Helsinská Priekopa (Kolónia Hviezda) Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Hlboká Záturčie Hupková Vlasta 23 513
Hodžova Košúty (Košúty I.) Šprláková Ľubica Mgr. 14 551
Hollého Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Holubyho Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Horská Podháj-Stráne (Stráne) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Hrdinov SNP Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Hurbanova Košúty (Košúty I.) Šprláková Ľubica Mgr. 14 551
Charkovská Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Chotárna Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
I. kolónia Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
II. kolónia Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
II. kolónia Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Izabely Textorisovej Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
J. Alexyho Košúty (Košúty II.) Matejková Iveta Ing. 19 510
J. Barča - Ivana Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
J. Goliána Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
J. Kalinčiaka Záturčie Adamjaková Irena 14 511
J. Kostru Priekopa (Kolónia Hviezda) Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
J. Kráľa Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky) Viselková Melánia Bc. 24 517
J. Lettricha Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
J. Martáka Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
J. Mazúra Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
J. Palkoviča Sever Šindlerová Alena Bc. 20 554
J. Š. Šikuru Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
J. V. Dolinského Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Jahodnícka Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky) Viselková Melánia Bc. 24 517
Jána Bohdana Hroboňa Stred[1] (Centrum) Kasanická Jarmila Mgr. 14 556
Jána Fraňa Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky) Viselková Melánia Bc. 24 517
Jána Petrikovicha Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Jána Šimka Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky) Viselková Melánia Bc. 24 517
Jána Šípku Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Jánošíkova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Jeleňova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky) Viselková Melánia Bc. 24 517
Jesenského Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky) Viselková Melánia Bc. 24 517
Jilemnického Sever Lamošová Ľudmila 23 513
Jozefa Kronera Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Kadavého Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Kalnô Stred (Stred/Podháj) Kasanická Jarmila Mgr. 14 556
Kernova Košúty (Košúty II.) Matejková Iveta Ing. 19 510
Kijevská Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Kmeťka Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Koceľova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Stará Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Kohútova Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Kollárova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky) Viselková Melánia Bc. 24 517
Kolónia Hviezda Priekopa (Kolónia Hviezda) Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Komenského Sever Lamošová Ľudmila 23 513
Konevova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Korunovo Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Košarišťanova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Košútska Košúty (Košúty I.) Šprláková Ľubica Mgr. 14 551
Kozmonautov Sever Lamošová Ľudmila 23 513
Kráčiny Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Kratinova Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Krivánska Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Kukučínova Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Kuzmányho Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
L. Frimmela Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
L. Novomeského Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Ľ. Ondrejova Záturčie Hupková Vlasta 23 513
Langsfeldova Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Ľaukovská Záturčie Hupková Vlasta 23 513
Lazík Záturčie Adamjaková Irena 14 511
Leningradská Priekopa (Kolónia Hviezda) Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Lermontova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Matejková Iveta Ing. 19 510
Lipová Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
M. Dulu Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
M. Galandu Košúty (Košúty II.) Matejková Iveta Ing. 19 510
M. Jankolu Záturčie Slovíková Zuzana JUDr. 23a 515
M. Poláka Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
M. R. Štefánika Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
M. Uhera Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Majakovského Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Majerčíkova Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Malá hora Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Malinovského Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Maše Haľamovej Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Matuškova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Medekova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Memorandové námestie Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
Mestská Bôrová Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Mestská Bôrová) Viselková Melánia Bc. 24 517
Minská Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Mládeže Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Mojmírova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Moskovská Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
Moyzesova Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
Mudrochova Priekopa (Kolónia Hviezda) Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Murgašova Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Na Bystričku Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Na Kameni Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Nade Hejnej Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Nadsadie Záturčie Hupková Vlasta 23 513
Nákladné nádražie Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Nálepkova Sever Lamošová Ľudmila 23 513
Námestie J. C. Hronského Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Námestie protifašistických bojovníkov Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Námestie S. H. Vajanského Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
Námestie SNP Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
Námestie Svetozára Hurbana Vajanského Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
Nekrasova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Nerudova Priekopa (Kolónia Hviezda) Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Nešporova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Nezvalova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Novákova Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Novojičínska Sever Lamošová Ľudmila 23 513
O. Borodáčovej Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
O. Plachého Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Obchodné centrum Turiec Sever Lamošová Ľudmila 23 513
Odeská Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Odtoky Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Olšanova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
P. Mudroňa Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
P. O. Hviezdoslava Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
P. V. Rovnianka Záturčie Hupková Vlasta 23 513
Palackého Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Palárikova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Pivovarská Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Pltníky Záturčie Adamjaková Irena 14 511
Pod strelnicou Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky) Viselková Melánia Bc. 24 517
Podháj Podháj-Stráne (Stráne) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Podhájska Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Podhorská Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Poľná Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Poľovnícka Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Poničanova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Stará Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Pri Turci Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Pribinova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Priehradka Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky) Kasanická Jarmila Mgr. 14 556
Priehradná Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Priekopa Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Priekopská Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Prieložtek Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky) Viselková Melánia Bc. 24 517
Priemyselná Košúty (Košúty II.) Matejková Iveta Ing. 19 510
Puškinova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Štrpková Vanda Ing. 17 518
R. Viesta Podháj-Stráne (Podháj) Adamjaková Irena 14 511
Rastislavova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Stará Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Rázusova Košúty (Košúty I.) Šprláková Ľubica Mgr. 14 551
Riadok Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
Riečiny Záturčie Adamjaková Irena 14 511
Robotnícka Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Rumunskej armády Sever Lamošová Ľudmila 23 513
Ruppeldtova Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Rybárska Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
S. Bibzu Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
S. Chalupku Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Sadová Záturčie Hupková Vlasta 23 513
Sasinkova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Severná Sever Lamošová Ľudmila 23 513
Schmidtova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Siľava Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany Viselková Melánia Bc. 24 517
Sklabinská Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Sládkovičova Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Slovanská Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Smetanova Priekopa (Kolónia Hviezda) Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Smrekova Priekopa (Kolónia Hviezda) Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Stavbárska Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň, Jahodníky) Viselková Melánia Bc. 24 517
Sučianska Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Sucháčkova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Svätoplukova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Stará Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Š. B. Romana Záturčie Hupková Vlasta 23 513
Š. Furdeka Záturčie Hupková Vlasta 23 513
Š. Kunu Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Š. Náhalku Záturčie Hupková Vlasta 23 513
Ševčenkova Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
Školská Sever Lamošová Ľudmila 23 513
Škultétyho Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
Šmidkeho Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Šoltésovej Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Štefanovičova Stred (Stred/Jahodníky) Kasanická Jarmila Mgr. 14 556
Štepnická Záturčie Adamjaková Irena 14 511
Štúrovo námestie Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
Štvrť Čajkovského Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
T. Vansovej Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Tajovského Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Tehelná Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Thurzova Stred Štrpková Vanda Ing. 17 518
Timravy Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Tolstého Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Tomášikova Sever Lamošová Ľudmila 23 513
Tomčany Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany) Adamjaková Irena 14 511
Tulská Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Turčianskych dobrovoľníkov Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky/Stred) Viselková Melánia Bc. 24 517
Uzlovská Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
V ulici Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
V. P. Tótha Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
V. Šípoša Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň) Viselková Melánia Bc. 24 517
V. Žingora Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Veterná Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Volgogradská Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Východná Sever Lamošová Ľudmila 23 513
Wolkrova Podháj-Stráne (Podháj) Šindlerová Alena Bc. 20 554
Za Jordánom Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Záborského Stred (Centrum) Adamjaková Irena 14 511
Zámocká Záturčie Adamjaková Irena 14 511
Záturčianska Záturčie Hupková Vlasta 23 513
Zelená Priekopa Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Zvolenská Sever Lamošová Ľudmila 23 513

OBCE
Obec Zamestnanec Kancelária Telefón
Belá-Dulice Mošková Mária Mgr. 16 555
Benice  Debnárová Jarmila 23a 514
Blatnica Kasanická Jarmila Mgr. 14 556
Bystrička  Debnárová Jarmila 23a 515
Ďanová Štrpková Vanda Ing. 17 518
Diaková Štrpková Vanda Ing. 17 518
Dolný Kalník Štrpková Vanda Ing. 17 518
Dražkovce Debnárová Jarmila 23a 516
Folkušová Štrpková Vanda Ing. 17 518
Horný Kalník Štrpková Vanda Ing. 17 518
Karlová Hupková Vlasta 23 513
Kláštor pod Znievom Mošková Mária Mgr. 16 555
Konské Štrpková Vanda Ing. 17 518
Košťany nad Turcom Lamošová Ľudmila 23 513
Krpeľany Mošková Mária Mgr. 16 555
Laskár Hupková Vlasta 23 513
Ležiachov Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Lipovec Mošková Mária Mgr. 16 555
Necpaly Debnárová Jarmila 23a 517
Nolčovo Hupková Vlasta 23 513
Podhradie Šprláková Ľubica Mgr. 14 551
Príbovce Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Rakovo Kasanická Jarmila Mgr. 14 556
Ratkovo Šprláková Ľubica Mgr. 14 551
Sklabiňa Mošková Mária Mgr. 16 555
Sklabinský Podzámok Kasanická Jarmila Mgr. 14 556
Slovany Mošková Mária Mgr. 16 555
Socovce Mošková Mária Mgr. 16 555
Sučany   Šprláková Ľubica Mgr. 14 551
Šútovo Debnárová Jarmila 23a 514
Trebostovo Hupková Vlasta 23 513
Trnovo Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Turany Matejková Iveta Ing. 19 510
Turčianska Štiavnička Debnárová Jarmila 23a 518
Turčianske Jaseno Viselková Melánia Bc. 24 517
Turčianske Kľačany Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Turčiansky Ďur Hupková Vlasta 23 513
Turčiansky Peter Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Valča Mošková Mária Mgr. 16 555
Valentová Majtáňová Zuzana Ing. 24 517
Vrícko Viselková Melánia Bc. 24 517
Vrútky Kasanická Jarmila Mgr. 14 556
1.Čsl. Brigády - len PHN      
okrem ulíc      
Cyrila Metóda      
Kafendova      
M.R. Štefánika      
Vrútky Slovíkova Zuzana JUDr. 23a 515
iba ulice      
1.Čsl. Brigády - len ŠSD      
Cyrila Metóda      
Kafendova      
M.R. Štefánika      
Záborie Kasanická Jarmila Mgr. 14 556
Žabokreky Štrpková Vanda Ing. 17 518
Valentová Majtáňová Zuzana Ing. 24 517

 

Dátum vytvorenia stránky: 20.10.2017
Dátum aktualizácie: 13.10.2022
späť