Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Oznámenie – Aktivita č. 2 - Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  na  podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ – Aktivita č. 2.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňa 22.1.2020 bola zverejnená aktualizácia (10/2020/§ 54 – AP ŠZ) Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ – Aktivita č. 2 v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že vzhľadom na časový harmonogram národného projektu, je možné žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predkladať najdlhšie do 02/2020.


 

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie