Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Oznámenie – Aktivita č. 2 - Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ – Aktivita č. 2

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňa 28.2.2020 bolo ukončené prijímanie žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ – Aktivita č. 2 v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 25.11.2015
Dátum aktualizácie: 04.03.2020

Tlačiť