Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Aktivita č. 3 „Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 2.1.2018  bolo zverejnené „ Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  na podporu vytvárania pracovných miest  u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ“   v rámci NP Cesta na trh práce - Aktivita č. 3 - „Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov“,   v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.7.2018 zastavuje  možnosť vytvárania záväzkov na Aktivitu č. 3  Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov, v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dátum vytvorenia stránky: 15.03.2017
Dátum aktualizácie: 28.11.2018

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie