Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že bolo ukončené prijímanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac v rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“ a do 31.12. 2020 prebieha dofinancovanie vytvorených záväzkov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.12.2015
Dátum aktualizácie: 26.08.2021

Tlačiť