Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt "Úspešne na trhu práce" Aktivita č. 2 - príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania v zmysle § 54

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí UoZ v súvislosti s implementáciou národného projektu „Úspešne na trhu práce“ – aktivita č. 2 .

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.10.2020 bolo ukončené prijímanie žiadostí UoZ v súvislosti s implementáciou národného projektu „Úspešne na trhu práce“. Od 1.11.2020 prebieha dofinancovanie vytvorených záväzkov. 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2016
Dátum aktualizácie: 03.11.2020

Tlačiť