Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

NP Finančné stimuly - Odmena za umiestnenie na otvorenom trhu práce

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňa 31.5.2024  bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu umiestnenia občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce v rámci národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“, Aktivita 1 Podaktivita 2 „Príspevok pre zamestnávateľov, ktorí majú zriadené chránené dielne alebo chránené pracoviská (Odmena za umiestnenie na otvorenom trhu práce)“, účinné od 01.06.2024, realizované v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.05.2024

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie