Možnosti pomoci deťom a rodinám

Ak sa ocitne maloleté dieťa bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie alebo priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený, pracovníci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonajú opatrenia na zabezpečenie sústavnej ochrany života, zdravia a priaznivého psychického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa.  

Pracovníkov oddelenia SPODaSK, ktorí vykonávajú pohotovostnú službu kontaktujte po ukončení pracovnej doby a cez víkendy a sviatky  na tel. č. : 0907 714 959 (okres Nové Mesto nad Váhom), alebo tel.č. 0907 714 960 ( okres Myjava) .

Zoznam - Resocializacne strediska 2013 [ PDF 203.6 kB]

Zoznam - Akreditovanych subjektov detske domovy [ PDF 302.5 kB]

Zoznam - Akreditovanych subjektov krizove strediska [ PDF 168.0 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac