Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Námestovo</strong>

Oznamy úradu a novinky

Oznam o výpadku el. energie UPSVR Zákamenné

O Z N A M

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo Vám týmto oznamuje, že pracovisko úradu v Zákamennom bude dňa 30.05.2024 zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie.

20. 05. 2024 viac
Oznam o výpadku el. energie UPSVR Zákamenné

O Z N A M

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo Vám týmto oznamuje, že pracovisko úradu v Zákamennom bude dňa 28.02.2024 otvorené od 08 00 – 15 00 hodiny v obmedzenom režime – bez elektrickej energie.

27. 02. 2024 viac
Výzva na podávanie projektov OSPODaSK č. 1_2024
23. 01. 2024 viac
Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

10. 01. 2024 viac
Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
08. 01. 2024 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac