Aké vhodné pracovné miesto mi môže ponúknuť sprostredkovateľka?

Ponuka vhodného zamestnania zohľadňuje Váš zdravotný stav,  prihliada na niektorú z Vašich kvalifikácií, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce. Vhodné zamestnanie je aj také, v ktorom týždenný pracovný čas nie je kratší ako polovica z ustanoveného týždenného pracovného času.

Sprostredkovanie zamestnania je činnosť zameraná na vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
Dátum aktualizácie: 02.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac