Kde možno požiadať o peňažný príspevok na kompenzáciu

O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu je potrebné požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.  Kontaktné údaje na príslušný odbor sociálnych vecí a rodiny úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete Tu 


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.12.2009
Dátum aktualizácie: 24.03.2017

Tlačiť