Môžem byť evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny kde mám prechodný pobyt?

Občan podáva žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého pobytu.

Občan, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu o delegovanie práv a povinností na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do miesta prechodného pobytu.

Prechodný pobyt uchádzač o zamestnanie preukazuje potvrdením z miestneho, obecného úradu, azylového domu alebo z príslušného oddelenia Policajného zboru.

Na uchádzača o zamestnanie sa v mieste prechodného pobytu vzťahujú tie isté práva ale aj povinnosti ako na ostatných uchádzačov o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.11.2011
Dátum aktualizácie: 19.10.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac