Opatrenia OP FEAD

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020         

» REVIDOVANÝ OP FEAD [ PDF 677.0 kB] « platný od 7. augusta 2018

» OP FEAD [ PDF 594.0 kB] «  

Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF 588.1 kB] 1 - Aktualizácia č. 7 účinná od 10. septembra 2021

• Rozhodnutie ministra [ PDF 23.2 kB] - Aktualizácia č.7

» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF 584.4 kB] - Aktualizácia č. 6 účinná od 4. februára 2020
• Rozhodnutie ministra [ PDF 251.2 kB] - Aktualizácia č.6
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF 574.3 kB] - Aktualizácia č. 5 účinná od 21. septembra 2018
• Rozhodnutie ministra [ PDF 215.8 kB] - Aktualizácia č.5
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF 535.8 kB] - Aktualizácia č. 4 účinná od 8. marca 2018
• Rozhodnutie ministra [ PDF 206.0 kB] - Aktualizácia č.4
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF 556.1 kB] - Aktualizácia č. 3 účinná od 17. augusta 2017
• Rozhodnutie ministra [ PDF 217.6 kB] - Aktualizácia č.3
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF 563.7 kB] - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017
• Rozhodnutie ministra [ PDF 299.9 kB] - Aktualizácia č.2
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF 546.3 kB] - Aktualizácia č. 1 účinná od 25. mája 2016
• Rozhodnutie ministra [ PDF 292.2 kB] - Aktualizácia č.1
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF 461.9 kB] [ PDF 461.9 kB]1 [ PDF 461.9 kB]
Rozhodnutie ministra [ PDF 294.1 kB]

» Pokyn GR k distribúcii potravinových a hygienických balíčkov a výkonu sprievodných opatrení Opatrenie 1. a Opatrenie 4. [ PDF 380.8 kB] - účinný od 20. júla 2018

 

Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

» Návrh realizácie Opatrenia 2 [ PDF 592.6 kB] - Aktualizácia č. 6 účinná od 10. septembra 2021

• Rozhodnutie ministra [ PDF 387.7 kB] - Aktualizácia č.6

» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF 3.7 MB] 2 [ PDF 3.7 MB] - Aktualizácia č. 5 účinná od 30. júla 2019 
• Rozhodnutie ministra [ PDF 233.1 kB] - Aktualizácia č.5
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF 591.1 kB] 2 [ PDF 591.1 kB] - Aktualizácia č. 4 účinná od 6. decembra 2018 
• Rozhodnutie ministra [ PDF 210.4 kB] - Aktualizácia č.4
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF 555.7 kB] 2 [ PDF 555.7 kB] - Aktualizácia č. 3 účinná od 17. augusta 2017
• Rozhodnutie ministra [ PDF 282.2 kB] - Aktualizácia č.3
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF 527.2 kB] 2 [ PDF 527.2 kB] - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017
• Rozhodnutie ministra [ PDF 298.4 kB] - Aktualizácia č.2
» Návrh realizácie Opatrenia 2 [ PDF 513.2 kB] - Aktualizácia č. 1 účinná od 22. septembra 2016
• Rozhodnutie ministra [ PDF 286.6 kB] - Aktualizácia č.1
» Návrh realizácie Opatrenia 2 [ PDF 441.4 kB]
Rozhodnutie ministra [ PDF 292.0 kB]

 

Opatrenie 3. Podpora distribúcie darovaných potravín

» Návrh realizácie Opatrenia 3 [ PDF 2.0 MB] - Aktualizácia č. 1 účinná od 30. júla 2019  

• Rozhodnutie ministra [ PDF 233.1 kB] - Aktualizácia č.1

» Návrh realizácie Opatrenia 3 [ PDF 664.5 kB]   
Rozhodnutie ministra [ PDF 272.3 kB]   

 

Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie

» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF 583.3 kB] - Aktualizácia č. 7 účinná od 10. septembra 2021

• Rozhodnutie ministra [ PDF 23.4 kB] - Aktualizácia č.7

»  Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF 486.1 kB] - Aktualizácia č. 6 účinná od 30. októbra 2020
• Rozhodnutie ministra [ PDF 403.5 kB] - Aktualizácia č.6
»  Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF 3.7 MB] - Aktualizácia č. 5 účinná od 30. augusta 2019
• Rozhodnutie ministra [ PDF 228.9 kB] - Aktualizácia č.5
»  Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF 541.7 kB] - Aktualizácia č. 4 účinná od 21. septembra 2018
• Rozhodnutie ministra [ PDF 214.9 kB] - Aktualizácia č.4
»  Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF 521.4 kB] - Aktualizácia č. 3 účinná od 8. marca 2018
• Rozhodnutie ministra [ PDF 207.7 kB] - Aktualizácia č.3
» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF 568.2 kB] - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017
• Rozhodnutie ministra [ PDF 296.4 kB] - Aktualizácia č.2
» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF 539.6 kB] - Aktualizácia č. 1 účinná od 25. mája 2016
• Rozhodnutie ministra [ PDF 291.6 kB] - Aktualizácia č.1
» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF 446.8 kB]
Rozhodnutie ministra [ PDF 296.6 kB]

» Pokyn GR k distribúcii potravinových a hygienických balíčkov a výkonu sprievodných opatrení Opatrenie 1. a Opatrenie 4. [ PDF 380.8 kB] - účinný od 20. júla 2018


 

Dátum vytvorenia stránky: 26.11.2015
Dátum aktualizácie: 24.09.2021

Tlačiť