Opatrenia OP FEAD

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020         

» REVIDOVANÝ OP FEAD « platný od 7. augusta 2018

» OP FEAD «  

Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

» Návrh realizácie Opatrenia 1 - Aktualizácia č. 6 účinná od 4. februára 2020

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.6

» Návrh realizácie Opatrenia 1 - Aktualizácia č. 5 účinná od 21. septembra 2018

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.5

» Návrh realizácie Opatrenia 1 - Aktualizácia č. 4 účinná od 8. marca 2018

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.4

» Návrh realizácie Opatrenia 1 - Aktualizácia č. 3 účinná od 17. augusta 2017

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.3

» Návrh realizácie Opatrenia 1 - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.2

» Návrh realizácie Opatrenia 1 - Aktualizácia č. 1 účinná od 25. mája 2016

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.1

» Návrh realizácie Opatrenia 1

Rozhodnutie ministra

» Pokyn GR k distribúcii potravinových a hygienických balíčkov a výkonu sprievodných opatrení Opatrenie 1. a Opatrenie 4. - účinný od 20. júla 2018

 

Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

» Návrh realizácie Opatrenia 2 - Aktualizácia č. 5 účinná od 30. júla 2019 

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.5

» Návrh realizácie Opatrenia 2 - Aktualizácia č. 4 účinná od 6. decembra 2018 

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.4

» Návrh realizácie Opatrenia 2 - Aktualizácia č. 3 účinná od 17. augusta 2017

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.3

» Návrh realizácie Opatrenia 2 - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.2

» Návrh realizácie Opatrenia 2 - Aktualizácia č. 1 účinná od 22. septembra 2016

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.1

» Návrh realizácie Opatrenia 2

Rozhodnutie ministra

 

Opatrenie 3. Podpora distribúcie darovaných potravín

» Návrh realizácie Opatrenia 3 - Aktualizácia č. 1 účinná od 30. júla 2019  

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.1

» Návrh realizácie Opatrenia 3   

Rozhodnutie ministra   

 

Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie

»  Návrh realizácie Opatrenia 4 - Aktualizácia č. 5 účinná od 30. augusta 2019

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.5

»  Návrh realizácie Opatrenia 4 - Aktualizácia č. 4 účinná od 21. septembra 2018

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.4

»  Návrh realizácie Opatrenia 4 - Aktualizácia č. 3 účinná od 8. marca 2018

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.3

» Návrh realizácie Opatrenia 4 - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.2

» Návrh realizácie Opatrenia 4 - Aktualizácia č. 1 účinná od 25. mája 2016

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.1

» Návrh realizácie Opatrenia 4

Rozhodnutie ministra

» Pokyn GR k distribúcii potravinových a hygienických balíčkov a výkonu sprievodných opatrení Opatrenie 1. a Opatrenie 4. - účinný od 20. júla 2018


 

Tlačiť