Opatrenia OP FEAD

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020         

» OP FEAD «   

Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

» Návrh realizácie Opatrenia 1 - Aktualizácia č. 4 účinná od 8. marca 2018

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.4

» Návrh realizácie Opatrenia 1 - Aktualizácia č. 3 účinná od 17. augusta 2017

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.3

» Návrh realizácie Opatrenia 1 - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.2

» Návrh realizácie Opatrenia 1 - Aktualizácia č. 1 účinná od 25. mája 2016

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.1

» Návrh realizácie Opatrenia 1

Rozhodnutie ministra

 

Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

» Návrh realizácie Opatrenia 2 - Aktualizácia č. 3 účinná od 17. augusta 2017

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.3

» Návrh realizácie Opatrenia 2 - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.2

» Návrh realizácie Opatrenia 2 - Aktualizácia č. 1 účinná od 22. septembra 2016

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.1

» Návrh realizácie Opatrenia 2

Rozhodnutie ministra

 

Opatrenie 3. Podpora distribúcie darovaných potravín

» Návrh realizácie Opatrenia 3   

Rozhodnutie ministra   

 

Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie

»  Návrh realizácie Opatrenia 4 - Aktualizácia č. 3 účinná od 8. marca 2018

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.3

» Návrh realizácie Opatrenia 4 - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.2

» Návrh realizácie Opatrenia 4 - Aktualizácia č. 1 účinná od 25. mája 2016

• Rozhodnutie ministra - Aktualizácia č.1

» Návrh realizácie Opatrenia 4

Rozhodnutie ministra


 

Tlačiť