Archív HRO pre O1 a O4

Archív HRO pre Opatrenie1 a Opatrenie4 (2016 - 2020):

   Rok 2016

• 1. Distribúcia - Opatrenie 1 (Júl - August 2016)
• 2. Distribúcia - Opatrenie 1 a Opatrenie 4 (Október - November 2016)

   Rok 2017

3. Distribúcia - Opatrenie 1 (Marec 2017)
4. Distribúcia - Opatrenie 1 a Opatrenie 4 (Máj - Jún 2017)
5. Distribúcia - Opatrenie 1 (September - Október 2017)
6. Distribúcia - Opatrenie 1 (November - December 2017)

   Rok 2018

• 7. Distribúcia - Opatrenie 1 (Február - Marec 2018)
• 8. Distribúcia - Opatrenie 1 a Opatrenie 4 (Máj - Jún 2018)
• 9. Distribúcia - Opatrenie 1 (September - Október 2018) 
10. Distribúcia - Opatrenie 1 (November - December 2018)

  Rok 2019

• 11. Distribúcia - Opatrenie 1 (Február - Marec 2019)
• 12. Distribúcia - Opatrenie 1 a Opatrenie 4  (Máj - Jún 2019)
• 13. Distribúcia - Opatrenie 1 (September - Október 2019) 
14. Distribúcia - Opatrenie 1 (November - December 2019)

   Rok 2020

• 15. Distribúcia - Opatrenie 1 (Marec - Máj 2020)

  Rok 2022

• 5. Distribúcia - Opatrenie 4 (August - September 2022)

  Rok 2023

• 16. Distribúcia - Opatrenie 1 (Marec - Apríl 2023)
• 6. Distribúcia - Opatrenie 4 (Marec - Apríl 2023)

• 17. Distribúcia - Opatrenie 1 (Jún - Júl 2023)

• 7. Distribúcia - Opatrenie 4 (Jún - Júl 2023)

 

Dátum vytvorenia stránky: 15.10.2020
Dátum aktualizácie: 18.08.2023

Tlačiť