Opatrenia OP FEAD

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020         

» REVIDOVANÝ OP FEAD [ PDF] « platný od 17. júna 2022

» REVIDOVANÝ OP FEAD [ PDF] « platný od 7. augusta 2018
» OP FEAD [ PDF] «  

Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 10 účinná od 4. mája 2023

• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.10

» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 9 účinná od 15. februára 2023
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.9
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 8 účinná od 29. septembra 2022
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.8
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF] 1 - Aktualizácia č. 7 účinná od 10. septembra 2021
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.7
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 6 účinná od 4. februára 2020
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.6
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 5 účinná od 21. septembra 2018
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.5
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 4 účinná od 8. marca 2018
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.4
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 3 účinná od 17. augusta 2017
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.3
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.2
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 1 účinná od 25. mája 2016
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.1
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF] [ PDF]1 [ PDF]
Rozhodnutie ministra [ PDF]

» Pokyn GR k distribúcii potravinových a hygienických balíčkov a výkonu sprievodných opatrení Opatrenie 1. a Opatrenie 4. [ PDF] - účinný od 20. júla 2018

 

Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

» Návrh realizácie Opatrenia 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 6 účinná od 10. septembra 2021

• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.6

» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF] 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 5 účinná od 30. júla 2019 
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.5
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF] 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 4 účinná od 6. decembra 2018 
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.4
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF] 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 3 účinná od 17. augusta 2017
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.3
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF] 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.2
» Návrh realizácie Opatrenia 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 1 účinná od 22. septembra 2016
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.1
» Návrh realizácie Opatrenia 2 [ PDF]
Rozhodnutie ministra [ PDF]

 

Opatrenie 3. Podpora distribúcie darovaných potravín

» Návrh realizácie Opatrenia 3 [ PDF] - Aktualizácia č. 1 účinná od 30. júla 2019  

• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.1

» Návrh realizácie Opatrenia 3 [ PDF]   
Rozhodnutie ministra [ PDF]   

 

Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie

» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 9 účinná od 8. marca 2023

• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.9

» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 8 účinná od 10. februára 2022
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.8
» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 7 účinná od 10. septembra 2021
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.7
»  Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 6 účinná od 30. októbra 2020
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.6
»  Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 5 účinná od 30. augusta 2019
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.5
»  Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 4 účinná od 21. septembra 2018
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.4
»  Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 3 účinná od 8. marca 2018
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.3
» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.2
» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 1 účinná od 25. mája 2016
• Rozhodnutie ministra [ PDF] - Aktualizácia č.1
» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF]
Rozhodnutie ministra [ PDF]

» Pokyn GR k distribúcii potravinových a hygienických balíčkov a výkonu sprievodných opatrení Opatrenie 1. a Opatrenie 4. [ PDF] - účinný od 20. júla 2018


 

Dátum vytvorenia stránky: 26.11.2015
Dátum aktualizácie: 23.05.2023

Tlačiť