Opatrenia OP FEAD

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020         

» REVIDOVANÝ OP FEAD [ PDF] « platný od 17. júna 2022
» REVIDOVANÝ OP FEAD [ PDF] « platný od 7. augusta 2018
» OP FEAD [ PDF] «  

Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 11 účinná od 18. júla 2023
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 10 účinná od 4. mája 2023
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 9 účinná od 15. februára 2023
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 8 účinná od 29. septembra 2022
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF] 1 - Aktualizácia č. 7 účinná od 10. septembra 2021
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 6 účinná od 4. februára 2020
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 5 účinná od 21. septembra 2018
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 4 účinná od 8. marca 2018
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 3 účinná od 17. augusta 2017
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017
» Návrh realizácie Opatrenia 1 [ PDF] - Aktualizácia č. 1 účinná od 25. mája 2016
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF] [ PDF]1 [ PDF]
               » Pokyn GR k distribúcii potravinových a hygienických balíčkov a výkonu sprievodných opatrení Opatrenie 1. a Opatrenie 4. [ PDF] - účinný od 20. júla 2018

 

Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

» Návrh realizácie Opatrenia 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 8 účinná od 19. septembra 2023
» Návrh realizácie Opatrenia 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 7 účinná od 8. marca 2023
» Návrh realizácie Opatrenia 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 6 účinná od 10. septembra 2021
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF] 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 5 účinná od 30. júla 2019 
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF] 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 4 účinná od 6. decembra 2018 
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF] 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 3 účinná od 17. augusta 2017
» Návrh realizácie Opatrenia [ PDF] 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017
» Návrh realizácie Opatrenia 2 [ PDF] - Aktualizácia č. 1 účinná od 22. septembra 2016
» Návrh realizácie Opatrenia 2 [ PDF]

 

Opatrenie 3. Podpora distribúcie darovaných potravín

» Návrh realizácie Opatrenia 3 [ PDF] - Aktualizácia č. 1 účinná od 30. júla 2019  
» Návrh realizácie Opatrenia 3 [ PDF]   
 

Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie

» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 11 účinná od 19. septembra 2023
» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 10 účinná od 18. júla 2023
» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 9 účinná od 8. marca 2023
                » Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 8 účinná od 10. februára 2022
» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 7 účinná od 10. septembra 2021
»  Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 6 účinná od 30. októbra 2020
»  Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 5 účinná od 30. augusta 2019
»  Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 4 účinná od 21. septembra 2018
»  Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 3 účinná od 8. marca 2018
» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017
» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF] - Aktualizácia č. 1 účinná od 25. mája 2016
» Návrh realizácie Opatrenia 4 [ PDF]
               » Pokyn GR k distribúcii potravinových a hygienických balíčkov a výkonu sprievodných opatrení Opatrenie 1. a Opatrenie 4. [ PDF] - účinný od 20. júla 2018

 

Dátum vytvorenia stránky: 26.11.2015
Dátum aktualizácie: 09.01.2024

Tlačiť