Plán zabezpečenia priority v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2023

PLÁN ZABEZPEČENIA PRIORITY V OBLASTI VYKONÁVANIA OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY V ÚZEMNOM OBVODE ÚPSVAR PARTIZÁNSKE PRE ROK 2023 [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.06.2019
Dátum aktualizácie: 15.06.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac