Oznámenie o zmene názvu, IČO a bankového spojenia úradu

OZNÁMENIE

 

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o orgánoch štátnej správy“).

Na základe uvedenej legislatívnej zmeny dochádza v rámci existujúcich zmluvných vzťahov, ktoré vznikli na základe dohôd uzatvorených na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon o službách zamestnanosti“) a ktorých platnosť a účinnosť trvá aj v roku 2015 k nasledujúcim zmenám:

1.    Doterajší názov inštitúcie „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok.“ sa mení na nový názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok.“

 

Doterajšie IČO Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 30794587 zaniká a používa sa

IČO Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny: 30794536;

                                                                         

2.    Doterajšie bankové spojenie  SK31 8180 0000 0070 001450765076  zaniká a mení sa  

    na nové bankové spojenie: SK34 8180 0000 0070 0052 9336

 

Keďže uvedené zmeny vyplývajú priamo zo zákona o orgánoch štátnej správy, nebudú sa  k platným a účinným dohodám, uzatvoreným v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti, uzatvárať dodatky.

 

V Pezinku, dňa: 02.01.2014


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac