UPSVaR Poprad

UPSVaR Poprad

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia SPODaSK Leštachová Silvia, Mgr. 2 +421 52 2440 600 Silvia.Lestachova@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce sociálnych vecí a rodiny" Bilšáková Iveta, Mgr. 237 1 +421 52 2440 611 Iveta.Bilsakova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín – Poprad – Centrum: 1. mája, Alžbetina, Bernolákova, Drevárska, Halatova, Hviezdoslavova, Jiřího Wolkera, Karpatská, Mnoheľova, Nábrežie Jána Pavla II, Popradské nábrežie, Štefánikova Poprad – Matejovce: Allendeho, Bezručova, Gorkého, Hlavná, Koperníkova, Lidická, Matejovské námestie, Nerudova, Puškinova, Smetanova; Poprad – Veľká: Farbiarska, Gemerská, Jabloňova, Jókaiho, Kollárova, Krátka, Krompecherova, Kuzmányho, Kysucká, Liptovská, Lomnická, Lúčna, Na letisko, Nešporova, Nová, Oravská, Potočná, Richarda Bekessa, Šafárikova, Široká, Tekovská, Vodárenská, Zemplínska, Šuňava, Jánovce, Gánovce, Hozelec; Agenda sociálnej kurately maloletých a mladistvých - Gánovce, Hozelec, Hôrka, Jánovce, Švábovce Blašková Dagmar, Mgr. 234 1 +421 52 2440 610 Dagmar.Blaskova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately maloletých a mladistvých - Hranovnica, Liptovská Teplička, Lučivná, Nová Lesná, Smokovce, Spišská Teplica, Spišský Štiavnik, Svit, Štôla, Šuňava, Veľký Slavkov, Vernár, Vikartovce, Vydrník, Vysoké Tatry, Ždiar, Poprad - Nový Juh; Agenda plnoletých fyzických osôb Bujňák Peter, Mgr. 238 1 +421 52 2440 606 Peter.Bujnak@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín – Jánovce, Kravany, Mlynica, Spišské Bystré, Svit, Hranovnica: (Mlynská, SNP, Sládkovičova, Školská, Budovateľská), Poprad – Nový Juh Horanská Alexandra, Mgr. 337 2 +421 52 2440 613 Alexandra.Horanska@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce sociálnych vecí a rodiny" Hrebík Marián, Mgr. 236 1 +421 52 2440 611 Marian.Hrebik@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Hozelec, Spišský Štiavnik, Vydrník; Poprad - Centrum, MPČĽ, Suchoňová, Zimná, L. Svobodu Chalachanová Ľubomíra, JUDr. 233 1 +421 52 2440 609 Lubomira.Chalachanova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín – Liptovská Teplička, Poprad – Centrum: Banícka, Francisciho, Joliota Curie, Levočská, Okružná, Popradskej brigády, Poprad – Matejovce: Janka Kráľa, Nad Tehelňou, Priemyselná, Scholtzova, Staničná, Svätého Mateja, Tehelňa, Továrenská štvrť, Úzka, Bottova Poprad – Veľká: Amurská, Cintorínska, Dolný rad, Donská, Družstevná, Fraňa Kráľa, Horská, Hurbanova, J, Tranovského, Jarmočná, Kmeťova, Lesná, Lipová, Magurská, Mierová, Odbojárska, Papierenská, Poľná, Scherfelova, SNP, Spišská, Stavbárska, Šarišská, Teplická cesta, Velické námestie, Vernár, Jánovce, Švábovce Janovská Chmurová Vanesa, Mgr. 234 1 +421 52 2440 610 Vanesa.Chmurovajanovska@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce sociálnych vecí a rodiny Jendralová Mária, Mgr. 237 1 +421 52 2440 611 Maria.Jendralova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín – Hôrka, Jánovce, Lučivná, Spišský Štiavnik, Vikartovce, Vydrník, Vysoké Tatry, Poprad – starý JUH Kandrová Jana, Mgr. 337 2 +421 52 2440 613 Jana.Kandrova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín – Gerlachov, Jánovce, Štrba, Nová Lesná, Veľký Slavkov, Hranovnica: Hviezdoslavova, Družstevná, Rovná, Víťazstva, Poprad Západ Kiška Anton, Mgr. 241 1 +421 52 2440 614 Anton.Kiska@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Koščová Zdenka PhDr. 333 2 +421 52 2440 608 Zdenka.Koscova@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce sociálnych vecí a rodiny" Kožušková Hetešová Lívia, Mgr. 236 1 +421 52 2440 611 Livia.KozuskovaHetesova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately maloletých a mladistvých - Batizovce, Gerlachov, Mengusovce, Mlynica, Spišské Bystré, Štrba, Poprad - Centrum, Starý Juh, Západ, Kvetnica, Matejovce, Spišská Sobota, Stráže, Veľká Kraková Lucia, Mgr. 238 1 +421 52 2440 603 Lucia.Krakova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Spišská Sobota, Liptovská Teplička, Lučivná, Vyšné Hágy, Smokovce, Mengusovce, Štôla, Švábovce, Vernár; Kežmarské Žľaby; Ždiar; Podspády; Vikartovce; Poprad – Jarná, Moyzesova, Svätoplukova, Šrobárova, Tomášikova Misalová Tatiana, Mgr. 239 1 +421 52 2440 615 Tatiana.Misalova@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce sociálnych vecí a rodiny" Padarasová Gabriela, Mgr. 237 1 +421 52 2440 611 Gabriela.Padarasova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Gánovce, Hranovnica, Nová Polianka, Podbanské, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby; Nová Lesná; Poprad - Bajkalská, Dostojevského, Dlhé Hony, Záborského, sídlisko Západ Repelová Mária, Mgr. 345 2 +421 52 2440 605 Maria.Repelova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Mlynica, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Štrba, Šuňava, Veľký Slavkov; Poprad - Podjavorinskej, Šoltésovej, Uherova, Ústecko-Orlická, Mládeže; Stráže; Slodičáková Miriam, Mgr. 344 2 +421 52 2440 604 Miriam.Slodicakova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Svit; Jánovce; Kravany; Poprad - Letná, Rázusova, Tajovského Šulíková Jana, Bc. 239 1 +421 52 2440 602 Jana.Sulikova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín, agenda osvojenia NRS – Batizovce, Mengusovce, Štôla, Spišská Teplica, Jánovce; Poprad – Spišská Sobota, Stráže Ujčíková Jana, Mgr. 235 1 +421 52 2440 601 Jana.Ujcikova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Vystavilová Viera PhDr. 333 2 +421 52 2440 607 Viera.Vystavilova@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce sociálnych vecí a rodiny" Weissová Lenka, Mgr. 236 1 +421 52 2440 611 Lenka.Weissova@upsvr.gov.sk
späť