V akej výške sa uchádzačovi o zamestnanie uhrádzajú cestovné výdavky?

Uchádzačovi o zamestnanie sa uhrádzajú cestovné výdavky iba v prípade, ak prevyšujú sumu 4 €.

Náhrada časti cestovných výdavkov sa poskytuje vo výške 70 % z preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 35 € v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.

Uchádzač o zamestnanie si môže uplatniť náhradu časti cestovných výdavkov aj viackrát do mesiaca, avšak vždy v úhrne maximálne 35 €.


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.01.2013
Dátum aktualizácie: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac