V akej výške úrad poskytne občanovi so zdravotným postihnutím príspevok na úhradu prevádzkových nákladov?

Príspevok poskytuje úrad občanovi so zdravotným postihnutím na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady za príslušný štvrťrok  najviac vo výške 25% z 2 643,10€,  ak má občan so zdravotným postihnutím mieru postihnutia menej ako 70% a najviac vo výške 25% z 5 286,20€, ak má občan so zdravotným postihnutím mieru postihnutia vyššiu ako 70%.


 

Dátum vytvorenia stránky: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac