Som občan so zdravotným postihnutím a chcel by som podnikať. Poskytujú úrady občanom so zdravotným postihnutím príspevok na začatie podnikania?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) môže poskytnúť občanovi so zdravotným postihnutím príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok na SZČ“) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“) na chránenom pracovisku, ak bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace; v prípade, že občan v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie SZČ môže požiadať o príspevok, ak bol vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov.

Ďalšou z podmienok zákona pre získanie príspevku na SZČ je, že občan bude ako samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“) prevádzkovať SZČ ako živnostník na chránenom pracovisku v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon); alebo bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch na chránenom pracovisku ako samostatne hospodáriaci roľník v zmysle § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov; ďalšou z podmienok zákona je prevádzkovať SZČ na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky.

O príspevok je nutné požiadať písomne, avšak na príspevok nie je právny nárok.


 

Dátum vytvorenia stránky: 24.01.2013
Dátum aktualizácie: 01.03.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac