Mám dieťa do troch rokov a nastupujem do zamestnania

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

 

Pokiaľ starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zabezpečuje „poskytovateľ starostlivosti o dieťa“.

 Poskytovateľom starostlivosti o dieťa môže byť:

  • zariadenie na tento účel zriadené (napr. jasle, materská škola)
  • iná právnická osoba,
  • fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť na základe živnosti,
  • iná fyzická osoba, ktorá neposkytuje starostlivosť na základe živnosti (napr. starý rodič dieťaťa),
  • rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a poskytuje starostlivosť o dieťa osobne.

Nárok si uplatňuje rodič alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Príspevok sa poskytuje rodičovi za podmienky, že vykonáva zárobkovú činnosť a z tejto činnosti je povinne verejne dôchodkovo poistený.

Príspevok sa poskytuje v sume:

  • úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa, ktorá vyplýva z dohody (zmluvy) medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou,   najviac v sume 280 EUR mesačne,
  • určených mesačných príspevkov, ak starostlivosť o dieťa poskytuje materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve (nevzťahuje sa na detské jasle), najviac v sume 80 EUR mesačne.

Poskytovateľom starostlivosti o dieťa môže byť aj jeden z rodičov dieťaťa alebo iná fyzická osoba, ktorá neposkytuje starostlivosť na základe živnosti (napr. starý rodič dieťaťa), v takomto prípade sa príspevok sa poskytuje v sume 41,10  Eur mesačne.

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa nájdete TU.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa od troch do šiestich rokov veku dieťaťa vzniká po posúdení zdravotného stavu dieťaťa. Tlačivo žiadosti na posúdenie zdravotného stavu dieťaťa na účely ŠSD nájdete TU a tlačivo lekárskeho nálezu na účely ŠSD nájdete TU.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 22.12.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Podateľňa úradu

Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-17:00
Štvrtok 8:00-15:00
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac