Nákup motorového vozidla 1

Nákup nového 7 miestneho motorového vozidla prostredníctvom EN EVOSERVIS, uchádzať sa môžu iba registrovaní uchádzači. Ponuky je možné predkladať výhradne elektronicky na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr. Podrobnosti sú uvedené vo výzve.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.03.2022

Tlačiť