CDR Nová Baňa – Vybudovanie kanalizačnej prípojky v areáli CDR Nová Baňa, Moyzesova 39

Predmet zákazky je kompletná realizácia vybudovania kanalizačnej prípojky, odkanalizovanie budov, pripojenie na verejnú kanalizáciu, inžinierska činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie. ZsNH sa uskutočňuje prostredníctvom EN EVOSERVIS, číslo zákazky ID 8473680093.


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.05.2022

Tlačiť