Oprava priestorov bývalej kotolne v AB CDR Banská Bystrica, Kollárova 29

Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou (PHZ = 3 623,70 Eur bez DPH) sa uskutočňuje prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS. Elektronický nástroj je prevádzkovaný na internetovej adrese www.evoservis.sk. Systém pridelil zákazke v systéme ID 7464132290. Popis predmetu zákazky, podmienky účastí, lehoty...sú uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky a v jej prílohách v systéme EVOSERVIS. Príjem ponúk prebieha v termíne od 15.4.2021 od 11,00hod do 22.4.2021 do 12,30hod.


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.04.2021

Tlačiť