Výzva na podanie cenovej ponuky Dodávka IT služieb

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku sa nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona NR SRč. 343/2015 Z.z o VO


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.04.2017

Tlačiť