Výzva na predkladanie ponúk - Vývoz a likvidácia splaškov Ruska

Ťahanie a vývoz splaškov v rod.dome Ruska. V cenovej ponuke uviesť cenu za kilometer a cenu za jedno vytiahnutie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.03.2015

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac