Obstarenie rekreácie počaas letných prázdnin pre deti z DeD Spišská Belá v mesiaci júl 2014 

Tlačiť