Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky „Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie DeD „Lienka“ vo Veľkých Kapušanoch“ – výzva na predloženie cenovej ponuky

Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky „Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie DeD „Lienka“ vo Veľkých Kapušanoch“ – výzva na predloženie cenovej ponuky nisan


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.02.2012

Tlačiť