súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1000 € za I.štvrťrok 2013 

Tlačiť