"Rekonštrukcia,modernizácia a rozširovanie DeD" význa na predloženie cenovej ponuky.

Predmetom VO je zadávanie zákazky s nízkou hodnotou. Ostránenie vlhkosti, odizolovanie objektu proti zemnej vlhkosti s vytvorením nepriepustnej vrstvy vo všetkých obvodových senách a odvedenie presakajúcej vody z pod základov budovy do neďalekej kanalizačnej šachty, ktorej dno sa nachádza pod úrovňou podlahy suterénu budovy. Ostatné práce-otlčenie vnútorných omietok,snútorné sanačné omietky, injektáž muriva a pod.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.05.2012

Tlačiť