Výzva na predloženie cenovej ponuky - Detský letný tábor

Zabezpečenie detského letného tábora pre cca 70 detí vo veku od 3 do 18 rokov v období letných prázdnin v dĺžke min 10 dní. Cena pobytu musí zahŕňať dopravu detí z detského domova do tábora a späť, ubytovanie, 5 x denne strava, pitný režim, zdravotnícka starostlivosť, poistenie, pedagogický dozor a materiálové zabezpečenie na realizáciu pobytu. Predpokladaná hodnota zákazky: 9.900,- € (bez DPH).


 

Dátum vytvorenia stránky: 05.06.2013

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac