Výzva na predloženie cenovej ponuky - odborné prehliadky plynových zariadení a plynových kotolní

Zákazka s nízkou hodnotou - poskytnutie sluby v roku 2013 na odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení a kontrola plyn. kotolní na pracoviskách detského domova. Súčasťou vykonania odb. prehliadok a odb. skúšok zariadení je vypracovanie záznamu z vykonania prehliadok a odstránenie zistených nedostatkov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.04.2013
Dátum aktualizácie: 22.04.2013

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac