Zverejnenie zadávania zákazky 1

Detský domov, Istebné 144, Istebné 027 53, ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 1 písm.a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov bude zadávať podlimitnú zákazku podľa § 155m ods. 13 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní- ,, Vybudovanie dátovej siete a infraštruktúry."


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.11.2013

Tlačiť