Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

NP XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest – 3

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že ku dňu 15. augusta 2014 je ukončené prijímanie žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest - 3“  v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  

Dátum vytvorenia stránky: 09.07.2014
Dátum aktualizácie: 15.08.2014

Tlačiť